Bijdrage bij debat over vertrek Floriade-directeur


18 februari 2021

De Partij voor de Dieren heeft constructief geprobeerd, via vele moties en amendementen, de Floriade écht donkergroen, duurzaam en innovatief te maken. Andere zogenaamde groene partijen vinden geschilderde bloemen op een gevel al geweldig. De Partij voor de Dieren probeert ook sinds het aannemen van het definitieve ontwikkelingsplan, het college aan die afspraken en kaders van de raad te houden. Dat is iets anders dan dat we tegen de Floriade zouden zijn. Het is alleen wel zo dat er steeds minder is om enthousiast over te zijn, en dat de zorgen en kosten alleen maar groter en groter worden. De vinger op de zere plek leggen wordt afgedaan met 'we moeten de-escaleren' en 'we moeten vooruit kijken'. Alle verwijzingen naar 'je mag van alles vinden en zeggen, máár...' vinden wij verwerpelijk. Indirect wordt dus toch geprobeerd ons te beperken, en dat is onacceptabel. Net als het wijzen naar bijvoorbeeld de volggroep. In de bespreking hiervoor probeerde GroenLinks zelfs de volggroep monddood en vleugellam te maken. Het censuur op het gebied van Floriade is echt stuitend. Dat, voorzitter, dat brengt de Floriade en de stad pas echt grote schade toe. Ik heb het al eerder gezegd; er zijn hier maar een paar schuldigen aan de negatieve beeldvorming rond de Floriade, en de hoofdrolspeler zit aan die kant. Samen met de vertrekkende Floriade-directeur, als zij hun werk gewoon goed hadden gedaan en alle afspraken hadden nagekomen, dan was er niets om negatief over te zijn.