Voed­sel­stra­tegie Almere


Zet meer in op plant­aardig

26 maart 2021

Voorzitter,

Dank voor de inspreker(s) en zou het fijn vinden als de wethouder kan ingaan op hetgeen ze hebben ingebracht en de vragen die zijn gesteld.

Voorzitter,

U begrijpt dat de titel van deze voedselstrategie genaamd Groen Voedselhart mijn hart even een sprongetje liet maken. Je zou dan in ieder geval denken dat het groen moet zijn. In de strategie staan veel mooie woorden, waarin we het vooral hebben over stimulans, aanmoedigen en enthousiasmeren. Op zich een mooie start, maar zit de wethouder nu in een startfase of echt aan het stuur?

Dat wil ik graag nu proberen helder te krijgen voorzitter.

Omwille van de tijd zal de PvdD zich richten vanavond op voornamelijk twee onderwerpen

1) De eiwittransitie

2) Opmars van de fastfoodketens incl de actie gericht op meer gezonde horeca

Startende bij het eerste punt.

Voorzitter,

Het is haast knap te noemen dat er in een voedselstrategie met de naam groen voedselhart het woordje vlees hard is geprobeerd te vermijden te benoemen. Maar jaja…daar ben ik dan voor om het aan te kaarten. We hebben namelijk in 2018 een motie aangenomen van de PvdD genaamd: Feeding the City waarin we ons uit spreken dat de focus binnen Feeding the City op de eiwittransitie moet liggen.Ik zie de motie in de passage over Feeding the City in de Voedselstrategie niet verwerkt.

Mijn vraag is: Kan de wethouder hier een verklaring voor geven?

Graag licht ik dan nog maar een keer toe waarom ik dit vraag.

U weet dat het eten van vlees ons klimaat extreem belast, want het omzetten van planten naar vlees is buiten inefficient ook nog enorm milieubelastend. We lezen in de strategie wel de winst voor het klimaat als we lokaal inkopen, want er is minder transport nodig. Maar we lezen niet dat ook lokaal vlees verantwoordelijk is voor uitstoot van broeikasgassen, zoals methaan.

Vraag: Kan de wethouder aangeven, waarom dit niet wordt benoemd in deze voedselstrategie, terwijl u zeker wel aangeeft dat de productie van voedsel een negatief effect heeft op onze leefomgeving, dat het milieu en klimaat onder druk zet. Dus waarom spreekt deze strategie niet concreet uit dat minder vlees eten ook beter voor het milieu en ons klimaat is? En nogmaals waarom lees ik niks terug over de eiwittransitie.

Dan voorzitter ga ik naar punt twee die de PvdD wil aankaarten.

Op pagina 13 lezen we:

– We volgen nauwlettend en kijken waar we willen aansluiten bij de landelijke lobby van de G4 en Ede naar meer juridische bevoegdheden om een gezonde voedselomgeving te creëren.

De PvdD heeft in januari hier nog SV over gesteld waar een uitstelbrief op is gekomen, dus we wachten nog op dat antwoord wat het college dus vindt van deze lobby en of ze zich wilt aansluiten. Wel waarderen we het dat dit genoemd wordt in de strategie. Toch lees ik dat de wethouder wilt kijken waar ze kunnen aansluiten. Ik lees niet: wij gaan ons OOK inzetten voor deze lobby. Wat vreemd is, want met zo’n voedselstrategie en mooie woorden en de Floriade is het een logische stap als Almere een groen voedselhart wilt hebben.

Onze vraag aan de wethouder is dan ook of zij het fijn zou vinden om wettelijke instrumenten ter beschikking te hebben om vestigingen met ongezonde voedselaanbod te kunnen weren? En waarom sluit u zich niet daadwerkelijk aan bij deze lobby?

Dan, voorzitter, vind ik gezien dit onderwerp het ook zeer belangrijk hoe de wethouder aankijkt tegen de insprekers en dat er blijkbaar verhuurders zijn die liever geen gezonde en meer plantaardige horecagelegenheden een kans wilt bieden. In het kader van het convenant met de supermarkten, zouden wij ook wel graag zien dat de wethouder het gesprek aangaat met de verhuurders om onze zorgen te uiten over hetgeen we gehoord hebben en of ze dus openstaan voor een meer groen voedselhart? Graag een reactie van de wethouder daar u in de voedselstrategie wel nieuwe duurzame voedselbedrijven wilt aantrekken.

Dan voorzitter rond ik af als het gaat om onze leerlingen en de omgeving rondom scholen, lezen we het volgende: De gemeente gaat verkennen welke stappen mogelijk zijn om de omgeving van scholen gezonder te maken. De Partij voor de Dieren maakt zich ook ernstig zorgen om de gezondheid van onze jeugd.

Graag zou ik van de wethouder willen vragen hoe voedseleducatie op scholen nu rijmt als de studenten na zo’n les het stadshart van Almere dan inlopen en daar wel wat anders nu zien? En kunt u ook aangeven hoe dat rijmt met een verplaatsbare friettent voor onze net nieuwe ecologische basisschool in Nobelhorst?

Het is goed te lezen dat een scan van de omgevingen rondom scholen gemaakt gaat worden betreffende het voedselaanbod, want volgens de PvdD is dat hard nodig.

Voorzitter u hoort het de Partij voor de Dieren is nogmaals blij dat we een voedselstrategie hebben maar zou meer actie willen zien en kijken uit naar de reactie van de PH.

Tweede termijn

Voorzitter,

In onze eerste termijn heeft de Partij voor de Dieren al aangegeven dat een groen voedselhart een titel is waar wij blij van worden. Toch blijft de daadkracht om Almere deze groene voedselhart te geven wat ons betreft wel achter. Uiteraard lezen we ook wel mooie dingen, zoals groene schoolpleinen waar de PvdD eerder aandacht voor heeft gevraagd.

Na de beantwoording van de wethouder willen wij nog wel het volgende meegeven.

Wetenschappelijk is bewezen dat de inrichting van de leefomgeving invloed heeft op hoe gezond je bent en hoe gezond je leeft. Hierin hebben gemeenten een belangrijke verantwoordelijkheid, zo ook Almere, wij willen immers geen obesogene omgeving zijn of worden.

Als je continu langs voedselaanbod loopt dat ongezond is, is het moeilijk om gezonde keuzes te maken. Om dus een ruim gevarieerd aanbod te creëeren in onze stad, om zo alle Almeerders te bedienen, maken we onze stad ook een stuk aantrekkelijker. Keuzevrijheid is dus belangrijk, maar wel als er genoeg gevarieerde keuze is, inclusief gezonde keuze. En volgens de Partij voor de Dieren is dat er nu niet.

Daarom blijft de Partij voor de Dieren het belangrijk vinden dat ook Almere zich aansluit bij de lobby van de G4 en Ede die vragen om een wetswijziging om ook spoedig hun zorgplicht te kunnen vervullen, zoals ze dat zelf aangeven. Het college heeft immers al aangegeven op onze schriftelijke vragen hierover dat het ze ontbreekt aan voldoende wettelijke en juridische mogelijkheden om de vestiging van fastfoodzaken tegen te kunnen houden. Wij komen dan ook met een motie op dit onderwerp.

Voorzitter,

Wij hebben vorige week aangekaart of de wethouder met de verhuurders in gesprek zou willen gaan om ook ondernemers die lokaal, gezond maar ook plantaardig voeding willen aanbieden, dat deze ook de mogelijkheid krijgen. De wethouder gaf aan wel in gesprek te willen gaan met de verhuurders, hebben wij dat goed begrepen? En als de wethouder dit gesprek wil aangaan, is het dan een idee om ook deze groene voedselhart aan te bieden, zodat de verhuurdersj ook op de hoogte zijn van de ambities van de gemeente? Zo ja, mag ik een toezegging hierop vragen?

Verder gaf de wethouder aan dat de friettent voor het ziekenhuis een levenslange vergunning heeft, kunt u daar meer over vertellen? En hoe zit het met de verplaatsbare

friettent voor de ecologische school De Verwondering in Nobelhorst, vindt u dit ook geen ongeschikte locatie?

Tot slot voorzitter,

Wij kaartten dit vorige week al aan in deze bespreking. We missen de eiwittransitie in deze strategie. Ook daarmee zullen wij met een amendement komen

Interessant voor jou

Bijdrage bij debat over vertrek Floriade-directeur

Lees verder

Onbehoorlijke procedure kabelbaan Procedure

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer