Steun voor beperking aanbod fastfood


Sluit aan bij oproep maat­re­gelen voor fast­food­be­perking

Indiendatum: 28 jan. 2021

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

  1. Bent u bekend met het nieuwsitem op NOS van 26 januari betreffende de brandbrief die gestuurd is aan staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) door de wethouders van de vier grote steden en de gemeente Ede?
  2. Op 26 januari 2021 is er een motie aangenomen in de Tweede Kamer die oproept tot meer inzet op preventie van ziekte, dus op de gezondheid van de bevolking. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat dit een goede ontwikkeling is en dat ook lokaal meer ingezet moet worden op preventie van ziekten? Zo nee, waarom niet?
  3. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat de keuze voor gezond voedsel lastiger gemaakt wordt als het aanbod van ongezond voedsel enorm is en dat een zogeheten ‘obesogene’ omgeving een van de belangrijkste oorzaken is van de toename in overgewicht en obesitas en met name aandoeningen die veroorzaakt worden door veel en vet eten, zoals hart- en vaatzieken? Zo nee, waarom niet?
  4. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat een overdadig aanbod aan fastfood in de centra de stad niet aantrekkelijker maakt om naartoe te gaan? Zo nee, waarom niet?
  5. In 2018 waren er al 120 horecagelegenheden in Almere die behoren tot de fastfoodbranche. Bent u het met de Partij voor de Dieren en de vier grote steden en de gemeente Ede eens dat de toename van het aantal fastfoodrestaurants moet stoppen? Zo ja waarom? Zo nee, waarom niet?
  6. Deelt u ook de zorgen dat als panden door de coronacrisis vrijkomen, voorkomen moet worden dat deze gaten gevuld worden door fastfoodrestaurants? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom wel?
  7. Het college heeft eerder aangegeven te willen onderzoeken wat de mogelijkheden zijn in het Almeerse vestigingsbeleid. Deelt het college net als de vier grote steden en de gemeente Ede, de behoefte aan wettelijke instrumenten om nieuwe vestigingen te kunnen verbieden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u dat toelichten?
  8. Steunt het college de oproep van de vier grote steden en de gemeente Ede, voor een wetswijziging om nieuwe fastfoodvestigingen te kunnen verbieden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, gaat u zich hierbij dan aansluiten?

Toelichting:

Op 26 januari lanceerde de NOS het volgende nieuwsbericht: Gemeenten vragen instrument om opmars fastfood te stoppen - https://nos.nl/l/2366090
De wethouders van de vier grote steden als ook de gemeente Ede schrijven in een brandbrief aan staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), dat de toename van het aantal fastfoodrestaurants moet stoppen. De gemeenten willen voorkomen dat fastfoodrestaurants de gaten vullen als panden door de coronacrisis vrijkomen. De wethouders van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Ede willen daarom van Blokhuis wettelijke instrumenten aanpast om nieuwe vestigingen te kunnen verbieden. Nu hebben ze deze mogelijkheid nog niet,

De partij voor de Dieren Almere vraagt daarom aan het college van Almere of ze achter deze oproep staan en zodoende ook meer te zeggen willen krijgen over wie lege panden zou mogen huren.

Indiendatum: 28 jan. 2021
Antwoorddatum: 23 mrt. 2021

1. Bent u bekend met het nieuwsitem op NOS van 26 januari betreffende de brandbrief die gestuurd is aan staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) door de wethouders van de vier grote steden en de gemeente Ede?

Ja, dat zijn wij.

2. Op 26 januari 2021 is er een motie aangenomen in de Tweede Kamer die oproept tot meer inzet op preventie van ziekte, dus op de gezondheid van de bevolking. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat dit een goede ontwikkeling is en dat ook lokaal meer ingezet moet worden op preventie van ziekten? Zo nee, waarom niet?

Ja, gezond in Almere is één van de speerpunten uit ons Coalitieakkoord en samen met partners in de stad, bedrijven en inwoners ontwikkelen wij momenteel een Lokaal Preventieakkoord.

3. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat de keuze voor gezond voedsel lastiger gemaakt wordt als het aanbod van ongezond voedsel enorm is en dat een zogeheten ‘obesogene’ omgeving een van de belangrijkste oorzaken is van de toename in overgewicht en obesitas en met name aandoeningen die veroorzaakt worden door veel en vet eten, zoals hart- en vaatzieken? Zo nee, waarom niet?

Ja, wij zijn van mening dat een dergelijke ongezonde omgeving de keuze voor gezonde voeding lastiger maakt. Naast andere factoren draagt dit bij aan het ontstaan van overgewicht en de daarmee samenhangende ziekten/aandoeningen.

4. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat een overdadig aanbod aan fastfood in de centra de stad niet aantrekkelijker maakt om naartoe te gaan? Zo nee, waarom niet?

Een overdadig aanbod van iets maakt een centrum naar onze mening niet aantrekkelijker. Daarom streven wij naar een aantrekkelijk en gevarieerd aanbod in de stad, waarin ook gezonde keuzes te maken zijn.

5. In 2018 waren er al 120 horecagelegenheden in Almere die behoren tot de fastfoodbranche. Bent u het met de Partij voor de Dieren en de vier grote steden en de gemeente Ede eens dat de toename van het aantal fastfoodrestaurants moet stoppen? Zo ja waarom? Zo nee, waarom niet?

Wij vinden het belangrijk dat er voldoende keuze is en dat betekent ook voldoende gezonde keuze. Zo streven wij naar een gezonde voedselomgeving van scholen. Wij werken met Aeres Hogeschool (projectleider), enkele scholen, leerlingen en GGD Flevoland mee aan het project ‘gezonde voedselomgeving van scholen’. Dat project wordt gesubsidieerd door de Provincie Flevoland (Duurzaam Door).

6. Deelt u ook de zorgen dat als panden door de coronacrisis vrijkomen, voorkomen moet worden dat deze gaten gevuld worden door fastfoodrestaurants? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom wel?

Zie ons antwoord op vraag 4.

7. Het college heeft eerder aangegeven te willen onderzoeken wat de mogelijkheden zijn in het Almeerse vestigingsbeleid. Deelt het college net als de vier grote steden en de gemeente Ede, de behoefte aan wettelijke instrumenten om nieuwe vestigingen te kunnen verbieden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u dat toelichten?

Wij volgen dit proces met interesse. Mochten er nieuwe mogelijkheden voor ons als lokale overheid komen, dan zullen wij die bestuderen en afwegen of wij die willen inzetten. Op dit moment ontbreekt het ons aan voldoende wettelijke en juridische mogelijkheden om de vestiging van fastfoodzaken tegen te kunnen houden als wij dat zouden willen. Een overdaad aan fastfoodzaken is in strijd met ons streven naar een gevarieerd aanbod waarin de gezonde keuze makkelijk te maken is. Anderzijds willen wij ook wijzen op de eigen verantwoordelijkheid van de consument, keuzevrijheid vinden wij een groot goed.

8. Steunt het college de oproep van de vier grote steden en de gemeente Ede, voor een wetswijziging om nieuwe fastfoodvestigingen te kunnen verbieden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, gaat u zich hierbij dan aansluiten?

Zie het antwoord op vraag 7.

Toelichting:

Op 26 januari lanceerde de NOS het volgende nieuwsbericht: Gemeenten vragen instrument om opmars fastfood te stoppen - https://nos.nl/l/2366090
De wethouders van de vier grote steden als ook de gemeente Ede schrijven in een brandbrief aan staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), dat de toename van het aantal fastfoodrestaurants moet stoppen. De gemeenten willen voorkomen dat fastfoodrestaurants de gaten vullen als panden door de coronacrisis vrijkomen. De wethouders van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Ede willen daarom van Blokhuis wettelijke instrumenten aanpast om nieuwe vestigingen te kunnen verbieden. Nu hebben ze deze mogelijkheid nog niet,

De partij voor de Dieren Almere vraagt daarom aan het college van Almere of ze achter deze oproep staan en zodoende ook meer te zeggen willen krijgen over wie lege panden zou mogen huren.