Inva­li­de­par­keer­plaatsen


Er is sprake van schaarste

Indiendatum: 9 feb. 2021

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Deelt u de mening van de Partij voor de Dieren dat de bestaande invalideparkeerplaatsen in het Centrum een erg hoge bezettingsgraad hebben en dat er sprake is van schaarste? Zo nee, waarom niet?

2. Deelt u de mening van de Partij voor de Dieren dat het aantal invalideparkeerplaatsen in het Centrum van Almere Stad is afgenomen? Zo nee, waarom niet?

3. Deelt u onze zorgen over het verslechteren van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het Centrum van Almere Stad voor mensen met een handicap die afhankelijk zijn van een auto, in het afgelopen jaar door de afname van het aantal invalideparkeerplaatsen? Zo nee, waarom niet?

4. Wat kan de Gemeente Almere doen om ervoor te zorgen dat er weer voldoende invalideparkeerplaatsen in het Centrum van Almere Stad zijn? En op welke termijn?

5. Welke mogelijkheden ziet u specifiek om de bereikbaarheid van het Stadhuis, de bibliotheek en de Schouwburg voor gehandicapten met eigen vervoer te verbeteren?

Toelichting:

Rondom het stadhuis waren enkele invalideparkeerplaatsen gesitueerd. Door het wijzigingsplan Centrum Almere Stad, de Voetnoot zijn deze invalideparkeerplaatsen opgeheven. Er zijn hiervoor geen nieuwe invalideparkeerplaatsen bijgekomen. Daarnaast maakten door de schaarste veel invaliden gebruik van reguliere plekken naast de Voetnoot. Ook deze zijn nu verdwenen. Hierdoor is het voor een gehandicapte niet meer mogelijk om (met straatparkeren) dicht bij het Stadhuis en de bibliotheek te parkeren.

Het aantal invalideparkeerplaatsen voor de Mediamarkt en aan die kant van het centrum is daarnaast veel te weinig. En helaas zijn er bij de Schouwburg helemaal geen parkeerplekken voor gehandicapten (bijvoorbeeld op de Koetsierbaan).

Kenmerkend voor een invalideparkeerplaats is dat deze ruim bemeten zijn en er voldoende ruimte is om vanuit een rolstoel in- en uit de auto te stappen. Reguliere parkeerplaatsen voldoen in dat opzicht niet.

De Partij voor de Dieren constateert dat het aantal invalideparkeerplaatsen in het centrum van Almere volstrekt onvoldoende is. Gehandicapten worden daardoor gedwongen om op reguliere parkeerplaatsen te parkeren wat erg gecompliceerd is en helaas zijn ook deze straatparkeerplaatsen regelmatig allemaal bezet. De Partij voor de Dieren maakt zich daarom zorgen over de toegankelijkheid en bereikbaarheid van het Centrum van Almere voor mensen met een handicap die afhankelijk zijn van eigen vervoer en waarvoor nu geen parkeerplaats meer beschikbaar is.

Indiendatum: 9 feb. 2021
Antwoorddatum: 2 mrt. 2021

1. Deelt u de mening van de Partij voor de Dieren dat de bestaande invalidenparkeerplaatsen in het centrum een erg hoge bezettingsgraad hebben en dat er sprake is van schaarste? Zo nee, waarom niet?

Er is geen sprake van schaarste. Alleen op de parkeerplaatsen dichtbij het Stadhuisplein is de bezettingsgraad hoog, dit geldt met name voor de parkeerplaatsen in de Schrijversstraat. In het centrum zijn zowel op straat als in de parkeergarages specifieke invalidenparkeerplaatsen. Recent is het aantal invalidenparkeerplaatsen op straat nog verder uitgebreid op de parkeerplaatsen Hennepveld, Hospitaalterrein en Koolzaadveld. Op de parkeerplaatsen verder van het centrum af is er overdag vaker plek, zowel in de parkeergarages als op straat.

2. Deelt u de mening van de Partij voor de Dieren dat het aantal invalidenparkeerplaatsen in het Centrum van Almere Stad is afgenomen? Zo nee, waarom niet?

Nee. De invalidenparkeerplaatsen op het parkeerterrein van de Voetnoot zijn verplaatst naar de parkeerplaats aan de Landdroststraat tegenover het Stadhuis. Per 1 januari 2021 is het aantal invalidenparkeerplaatsen op straat nog verder uitgebreid met parkeerplaatsen op het Hennepveld, Hospitaalterrein en Koolzaadveld.

3. Deelt u onze zorgen over het verslechteren van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het Centrum van Almere Stad voor mensen met een handicap die afhankelijk zijn van een auto, in het afgelopen jaar door de afname van het aantal invalidenparkeerplaatsen? Zo nee, waarom niet?

Deze zorgen delen wij niet. Er is voldoende parkeergelegenheid voor mindervaliden. Met een originele invalidenparkeerkaart mag een mindervalide gratis op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen staan, maar ook op de betaald parkeerplaatsen. In de parkeergarages en op de parkeerterreinen (achter de slagboom) zijn speciale parkeervakken voor mindervaliden aangebracht. Voor het parkeren achter de slagboom moet wel betaald worden.

Verder mogen mindervaliden onbeperkt parkeren op plaatsen waar voor anderen een beperkte parkeertijd geldt. Met de originele invalidenparkeerkaart is het mogelijk om drie uur te parkeren op een plaats waar een parkeerverbod geldt, mits het verkeer niet wordt gehinderd. Hiervoor is dan geen aparte vergunning of ontheffing nodig, maar men dient wel de blauwe parkeerschijf te plaatsen i.v.m. de aankomsttijd.

De afdeling Stadsruimte heeft maandelijks overleg met het Stedelijk Overlegorgaan Gehandicapten Almere (SOGA). Hier is nooit een melding binnen gekomen over onvoldoende parkeerplaatsen voor mindervalide mensen. Ook verder zijn hierover weinig meldingen van bezoekers van het centrum geweest.

De invalidenparkeerplaatsen in de parkeergarages zijn 3,5 meter breed. Deze
parkeerplaatsen zijn in de buurt van de uitgang of de lift. De invalidenparkeerplaatsen langs de straat zijn 5,5 meter lang en minimaal 2 meter breed. Langs de straat is er altijd voldoende ruimte om vanuit de rolstoel in- en uit de auto te stappen.

4. Wat kan de Gemeente Almere doen om ervoor te zorgen dat er weer voldoende invalidenparkeerplaatsen in het Centrum van Almere Stad zijn? En op welke termijn?

Zie het antwoord op vraag 1, 2 en 3.

5. Welke mogelijkheden ziet u specifiek om de bereikbaarheid van het Stadhuis, de bibliotheek en de Schouwburg voor gehandicapten met eigen vervoer te verbeteren?

Zie het antwoord op vraag 1, 2 en 3.

De dichtstbijzijnde parkeerplaatsen voor mindervaliden zijn:

  • Stadhuis: Parkeerterrein aan de Landdroststraat en in de Stadhuisgarage.
  • Bibliotheek: Parkeerterrein Landdroststraat, Stadhuisgarage en parkeerplaatsen aan de Schrijverstraat.
  • Schouwburg: Parkeerplaatsen Koetsierbaan, Brouwerstraat en in de Schippergarage. Mensen die slecht ter been zijn mogen door taxi’s en familie voor de deur op de Esplanade worden afgezet.

Interessant voor jou

Steun voor beperking aanbod fastfood

Lees verder

Toegankelijk stemmen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen 2021

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer