Amen­dement Manage het centrum groen en gezond


23306.001

21 december 2023

(Aan) Beslispunt

1: Uit te spreken dat het centrummanagement als doelstelling heeft om de economische vitaliteit, aantrekkelijkheid en de leefbaarheid van de binnenstad te waarborgen en te vergroten:

a. Via excellent dagelijks functioneren in termen van schoon, heel en veilig, gedurende 24 uur per dag, 7 dagen per week;
b. Via een betekenisvolle programmering in de binnenstad van activiteiten en evenementen;
c. Met een goede koppeling en afstemming tussen reguliere en ambulante detailhandel en een gezamenlijke promotie van beiden,

Toe te voegen:

d. En met aandacht voor het realiseren van een groene en gezonde stad;

Toelichting van de indieners

Branchering is een belangrijk instrument om te komen tot maatschappelijk verantwoorde keuzes, bijvoorbeeld ten aanzien van het realiseren van een gezonde voedselomgeving. Eén van de beoogde activiteiten van binnenstadmanagement is het sturen op gewenste branchering met vastgoedeigenaren.

Er kan bijvoorbeeld gelet worden op de vestiging van fastfoodzaken in de nabijheid van scholen. In de visie ́Eeuwig jonge binnenstad ́ wordt als risico genoemd dat het centrum niet meekoppelt met de duurzaamheids-en klimaatsopgaven: "als duurzaamheid bij het DNA van Almere hoort en Almere in de voorhoede wil komen, dan zal het centrum –als visitekaartje van de stad en samenleving –dit bij uitstek moeten laten zien. Juist hier kan goed inpassen (van) hoe (het) energie, circulariteit, mobiliteit, ecologie, voedsel en klimaatadaptatie slim verbinden (latent) en laat zien wat dit voor eeuwig jonge binnenstad oplevert."

Als er vanuit publieke middelen door de gemeente gestuurd wordt op het geheel van economische activiteiten, is het niet meer dan logisch dat we hierbij ook blijven werken aan een groene, gezonde stad.


Status

Aangenomen

Voor

BIJ1, VVD, ChristenUnie, D66, PvdA, GroenLinks, Leefbaar Almere, SP, Partij voor de Dieren

Tegen

Forum voor Democratie, 50PLUS, DENK, Respect Almere, PVV, CDA

Lees onze andere moties

Amendement Er mag geen groen wijken voor groene stroom

Lees verder

Motie Vasthouden aan ambities en duurzaamheidswensen, ook in tijden van woningnood

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer