Motie Inclu­sieve inkoop Jeugdhulp met verblijf


13 mei 2023

De raad,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:
− in de inkoopstrategie Jeugdhulp met verblijf een hoofdstuk staat over Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI);
− nog erg onduidelijk is of diversiteit en inclusie daadwerkelijk een onderdeel worden van de aanbesteding,

van mening dat:
− rekening houden met diversiteit en inclusie in alle vormen van zorg van groot belang is, omdat iedereen passende zorg verdient, en dat niet voor iedereen hetzelfde hoeft te betekenen;− diversiteit en inclusie in de zorg een thema is dat landelijk ook steeds meer aandacht krijgt, bijvoorbeeld in het advies uit 2022 van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving: ‘Aandacht voor diversiteit en inclusie in de zorg noodzakelijk om passende zorg te realiseren’,

draagt het college op:
− de regio aan te sporen om diversiteit en inclusie mee te nemen in het puntensysteem voor de uiteindelijke gunning in de aanbesteding Jeugdhulp met verblijf;
− daarbij de ISO 30415-richtlijn voor diversiteit en inclusie aan te houden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam
Marjolijn Veenstra (Partij voor de Dieren)


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Riolering Oosterwold

Lees verder

Motie Duurzame inkoop Jeugdhulp met verblijf

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer