Inclu­sieve inkoop Jeugdhulp met verblijf


13 mei 2023

De raad,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:
− in de inkoopstrategie Jeugdhulp met verblijf een hoofdstuk staat over Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI);
− nog erg onduidelijk is of diversiteit en inclusie daadwerkelijk een onderdeel worden van de aanbesteding,

van mening dat:
− rekening houden met diversiteit en inclusie in alle vormen van zorg van groot belang is, omdat iedereen passende zorg verdient, en dat niet voor iedereen hetzelfde hoeft te betekenen;− diversiteit en inclusie in de zorg een thema is dat landelijk ook steeds meer aandacht krijgt, bijvoorbeeld in het advies uit 2022 van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving: ‘Aandacht voor diversiteit en inclusie in de zorg noodzakelijk om passende zorg te realiseren’,

draagt het college op:
− de regio aan te sporen om diversiteit en inclusie mee te nemen in het puntensysteem voor de uiteindelijke gunning in de aanbesteding Jeugdhulp met verblijf;
− daarbij de ISO 30415-richtlijn voor diversiteit en inclusie aan te houden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam
Marjolijn Veenstra (Partij voor de Dieren)


Status

Aangenomen

Voor

Tegen