Motie Riolering Oosterwold


Duurzame tijde­lijke stroom­voor­ziening voor Ooster­wolds riool (23006.002)

16 februari 2023

De raad,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:
− er een riool aangelegd gaat worden in Oosterwold;
− hierbij wordt gekozen voor een vacuümriool, waarvoor stroomvoorziening nodig is;
− deze stroomvoorziening via Liander er nog niet direct zal zijn, waardoor tijdelijk een andere stroomvoorziening geregeld moet worden;
− hierbij in eerste instantie aan dieselaggregaten wordt gedacht;
− deze dieselaggregaten zeer milieubelastend zijn en daarnaast erg duur en luidruchtig;
− Oosterwold van oorsprong een wijk is waar duurzaamheid zeer hoog in het vaandel staat;
− er mogelijkheden zijn om een duurzamere stroomvoorziening te organiseren, bijvoorbeeld (maar niet uitstluitend) door middel van zonnepanelen, gebruik van overcapaciteit inwoners of de inzet van groene batterijen,

van mening dat:
− het erg belangrijk is om uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn om een milieuvriendelijkere tijdelijke
stroomvoorziening te realiseren,

draagt het college op:
− de mogelijkheden voor duurzame tijdelijke stroomvoorziening te onderzoeken;
− de afwegingen hieromtrent expliciet te maken en aan de raad terug te koppelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam
Ayla Lokhorst (Partij voor de Dieren)
Jaap Steenkamer (GroenLinks)
Leida Höhle (PvdA)


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, SP, BIJ1, VVD, CDA, D66, Leefbaar Almere

Tegen

PVV, Respect Almere, 50PLUS, DENK, AP/OPA, Forum voor Democratie