Motie Duurzame inkoop Jeugdhulp met verblijf


13 mei 2023

De raad,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:
− in de inkoopstrategie Jeugdhulp met verblijf een hoofdstuk staat over Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI);
− nog erg onduidelijk is of duurzaamheid & milieu daadwerkelijk een onderdeel worden van de aanbesteding,

van mening dat:
− goede zorg voor mensen niet ten koste mag gaan van goede zorg voor de leefomgeving en planeet;
− systemische verduurzaming zowel bottom-up als top-down ingezet moet worden, dus de regio mag best eisen stellen aan zorginstellingen op dit vlak;
− duurzaamheid in de zorg een thema is dat landelijk ook steeds meer aandacht krijgt, wat zich bijvoorbeeld heeft geuit in de Green Deal Duurzame Zorg (3.0) en het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg,

draagt het college op:
− de regio aan te sporen om duurzaamheid mee te nemen in het puntensysteem voor de uiteindelijke gunning in de aanbesteding Jeugdhulp met verblijf;
− hierbij de kennis en aanbevelingen van de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 en het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg, waar o.a. de GGZ aan heeft bijgedragen, als uitgangspunt te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam

Marjolijn Veenstra (Partij voor de Dieren)


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Inclusieve inkoop Jeugdhulp met verblijf

Lees verder

McDon´t in Oosterwold

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer