Motie Meer­ja­renplan vuur­werkvrij Almere


23303

1 december 2023

Deze motie is samen met GroenLinks ingediend.

De raad,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

 • uit meerdere peilingen blijkt dat twee op de drie Nederlanders vóór een algeheel vuurwerkverbod zijn (o.a. IPSOS, EenVandaag);
 • steeds meer gemeenten reeds een algeheel vuurwerkverbod hebben ingesteld, namelijk tot op heden Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Arnhem, Tilburg, Schiedam, Haarlem, Bloemendaal, Heemstede, Apeldoorn, Nijmegen, Heumen, Mook en Middelaar, Soest en Utrechtse Heuvelrug;
 • vuurwerk naast ernstige letselschade voor mensen ook schade toebrengt aan dieren, zoals de honderden honden en katten die vanwege knallend vuurwerk vermist raken;
 • tevens schade wordt toegebracht aan de leefomgeving, door natuurvervuiling als gevolg van zwerfafval en de fijnstofpiek tijdens de jaarwisseling,

van mening dat:

 • het afsteken van vuurwerk voor een deel van de bevolking een belemmering is om deel te nemen aan de feestelijkheden van de jaarwisseling;
 • de jaarwisseling een gelegenheid is waaraan iedereen moet kunnen deelnemen;
 • Almere in het rijtje van (grote) gemeenten past dat reeds een algeheel vuurwerkverbod hebben afgekondigd,

draagt het college op:

 • een meerjarenplan op te stellen waarin het uitgangspunt is om de negatieve impact van vuurwerk te beperken door middel van een stapsgewijze invoering van een algeheel verbod op consumentenvuurwerk;
 • zo vroeg mogelijk met dit meerjarenplan te komen, waarbij het streven voor het algeheel verbod uiterlijk de jaarwisseling 2026/2027 is;
 • hierbij ook aandacht te hebben voor de volgende onderdelen: nieuwe betekenisgeving aan een jaarwisseling zonder vuurwerk, communicatie naar de stad, ontmoedigingsbeleid, inzet handhaving en tussentijdse evaluatie;
 • dit plan aan de raad te presenteren in uiterlijk het derde kwartaal van 2024,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

BIJ1, DENK, ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, SP, Partij voor de Dieren

Tegen

Forum voor Democratie, 50PLUS, Respect Almere, PVV, VVD, D66, Leefbaar Almere, CDA

Lees onze andere moties

Motie Bruggen duurzaam en circulair vervangen

Lees verder

Amendement Meer regie op maatschappelijke voorzieningen Oosterwold

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer