Monde­linge vragen opvangen vluch­te­lingen Afgha­nistan


Indiendatum: 26 aug. 2021

Voorzitter,

De indieners zijn geschokt door de beelden en berichten uit Afghanistan en minstens zo geschokt van de beelden en berichten uit sommige andere steden in Nederland over het ontvangst van deze mensen in nood. Mensen die Nederland de afgelopen 20 jaar hebben bijgestaan en nu daarom moeten vrezen voor hun leven.

Namens de fracties van de PvdA, de SP, D66, de christen unie, GroenLinks, NIDA en de Partij voor de Dieren, heb ik de volgende vragen aan het college:

  1. Is het college het met de indieners eens dat de situatie in Afghanistan zeer schrijnend is, en wij een morele en humanitaire plicht hebben om de mensen die uit deze situatie vluchten op te vangen?
  2. Is het college bereid om pro actief en met een positieve grondhouding gehoor te geven aan de oproep van de staatsecretaris om ruimte te creƫren voor additionele locaties ten behoeve van opvang van asielzoekers dan wel huisvesting van vergunninghouders?
    Zo ja, op welke termijn kan het college dit realiseren?
  3. Is het mogelijk om de realisatie van de uitbreiding van het AZC in Almere te vervroegen en/of weer noodopvang te realiseren? Zo ja, wanneer zou dat kunnen zijn?

Indiendatum: 26 aug. 2021
Antwoorddatum: 26 aug. 2021

Het college zegt toe dat ze mee zal werken aan vragen van het Rijk om extra opvangplekken te realiseren als dat nodig blijkt.

Interessant voor jou

Vervolg tekort aan gehandicaptenparkeerplaatsen in Almere Centrum

Lees verder

Zorgen om vuurwerkshow op 30 oktober

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer