Vervolg tekort aan gehan­di­cap­ten­par­keer­plaatsen in Almere Centrum


Indiendatum: 3 sep. 2021

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Onderkent u de grote schaarste aan gehandicaptenparkeerplaatsen bij het stadhuisplein, de markt en het theater? Zo nee, waarom niet?

2. Bent u bereid om alsnog deze knelpunten op te lossen? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?

Toelichting:

Op 2 maart 2021 heeft het College antwoord gegeven op de schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren over het tekort aan gehandicaptenparkeerplaatsen bij onder meer het stadhuis, de markt en de Schouwburg.

In de afgelopen maanden is de Partij voor de Dieren door meerdere inwoners benaderd waarin zij aangeven dat zij zich niet herkennen in het antwoord van de gemeente. Zij kunnen nog steeds niet dichtbij bij het stadhuis, bibliotheek of de schouwburg parkeren, ook niet op de reguliere parkeerplaatsen omdat ook deze steeds bezet zijn.

De genoemde parkeerplaatsen in de parkeergarages zijn geen adequaat alternatief vanwege de ligging en afstand tot het gemeentehuis, de markt en theater. Voor mensen die slecht ter been zijn is dit veel te ver.

De genoemde nieuw gerealiseerde gehandicaptenparkeerplaatsen op het Hennepveld, hospitaalterrein en koolzaadveld zijn eveneens geen adequaat alternatief vanwege de ligging en afstand tot het gemeentehuis, de bibliotheek en theater. Ook de verplaatsing van de gehandicaptenparkeerplaatsen van de Voetnoot naar de Landdroststraat is geen geschikt alternatief, eveneens vanwege een te grote afstand.

Aangezien de gemeente verantwoordelijk is voor een inclusieve stad zijn bovenstaande ervaringen voor de Partij voor de Dieren aanleiding om hierover vervolgvragen te stellen.

NB: om in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerkaart moet de inwoner een langdurige loopbeperking hebben en niet in staat zijn om verder dan 100 m zelfstandig te kunnen lopen.

Indiendatum: 3 sep. 2021
Antwoorddatum: 28 sep. 2021

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Onderkent u de grote schaarste aan gehandicaptenparkeerplaatsen bij het stadhuisplein, de markt en het theater? Zo nee, waarom niet?

Theater
Nee, bij het theater zijn voldoende gehandicaptenparkeerplaatsen. In de Brouwerstraat (afstand 150 meter) is een gehandicaptenparkeerplaats en in de Schippergarage (via de lift 70 meter) zijn ook gehandicaptenparkeerplaatsen. Daarbij worden de laad-en losplaatsen aan de Koetsierbaan bij de Esplanade zo ingericht dat deze ’s avonds tussen 18.00 – 24.00 uur als gehandicaptenparkeerplaats gebruikt kunnen worden. Het verkeersbesluit hiervoor is genomen. De onderborden bij het bord laad- en losvoorziening worden binnenkort geplaatst. De verwachting is dat binnen twee weken deze parkeerplaatsen gereed zijn.

Stadhuisplein en markt

Deels, vanwege het opheffen van het parkeerterrein bij de Voetnoot, is het aantal straatparkeerplaatsen in de directe omgeving van de markt en het stadhuis afgenomen. Deze parkeerplaatsen zijn gecompenseerd op verdere afstand van het Stadhuisplein en de markt, namelijk op het parkeerterrein aan de Landdroststraat (afstand 260 meter). Rondom het Stadhuisplein en de markt zijn op kortere afstand de volgende gehandicaptenparkeerplaatsen aanwezig: in de parkeergarage van het Stadhuis (afstand 90 meter) en aan de Schrijverstraat (afstand 50 meter). Wij monitoren de bezetting van deze parkeerplaatsen momenteel niet en kunnen daarom nog niet exact aangeven of er altijd een gehandicaptenparkeerplaats beschikbaar is. Wel hebben wij het algemene beeld dat de gehandicaptenparkeerplaatsen in de Stadhuisgarage en de Schippergarage maar beperkt gebruikt worden.

2. Bent u bereid om alsnog deze knelpunten op te lossen? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?

Wij hebben zelf niet vastgesteld dat er knelpunten zijn.

De komende tijd gaan wij de bezettingsgraad van de diverse gehandicaptenparkeerplaatsen in het hele stadscentrum nader onderzoeken. Wij gaan graag in gesprek met u over de opzet van dit onderzoek en zullen daarvoor contact met u opnemen.

Toelichting:

Op 2 maart 2021 heeft het College antwoord gegeven op de schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren over het tekort aan gehandicaptenparkeerplaatsen bij onder meer het stadhuis, de markt en de Schouwburg.

In de afgelopen maanden is de Partij voor de Dieren door meerdere inwoners benaderd waarin zij aangeven dat zij zich niet herkennen in het antwoord van de gemeente. Zij kunnen nog steeds niet dichtbij bij het stadhuis, bibliotheek of de schouwburg parkeren, ook niet op de reguliere parkeerplaatsen omdat ook deze steeds bezet zijn.

De genoemde parkeerplaatsen in de parkeergarages zijn geen adequaat alternatief vanwege de ligging en afstand tot het gemeentehuis, de markt en theater. Voor mensen die slecht ter been zijn is dit veel te ver.

De genoemde nieuw gerealiseerde gehandicaptenparkeerplaatsen op het Hennepveld, hospitaalterrein en koolzaadveld zijn eveneens geen adequaat alternatief vanwege de ligging en afstand tot het gemeentehuis, de bibliotheek en theater. Ook de verplaatsing van de gehandicaptenparkeerplaatsen van de Voetnoot naar de Landdroststraat is geen geschikt alternatief, eveneens vanwege een te grote afstand.

Aangezien de gemeente verantwoordelijk is voor een inclusieve stad zijn bovenstaande ervaringen voor de Partij voor de Dieren aanleiding om hierover vervolgvragen te stellen.

NB: om in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerkaart moet de inwoner een langdurige loopbeperking hebben en niet in staat zijn om verder dan 100 m zelfstandig te kunnen lopen.

Interessant voor jou

Maak Keti Koti onderdeel van de Almeerse samenleving

Lees verder

Mondelinge vragen opvangen vluchtelingen Afghanistan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer