Vervolg tekort aan gehan­di­cap­ten­par­keer­plaatsen in Almere Centrum


Indiendatum: 3 sep. 2021

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Onderkent u de grote schaarste aan gehandicaptenparkeerplaatsen bij het stadhuisplein, de markt en het theater? Zo nee, waarom niet?

2. Bent u bereid om alsnog deze knelpunten op te lossen? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?

Toelichting:

Op 2 maart 2021 heeft het College antwoord gegeven op de schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren over het tekort aan gehandicaptenparkeerplaatsen bij onder meer het stadhuis, de markt en de Schouwburg.

In de afgelopen maanden is de Partij voor de Dieren door meerdere inwoners benaderd waarin zij aangeven dat zij zich niet herkennen in het antwoord van de gemeente. Zij kunnen nog steeds niet dichtbij bij het stadhuis, bibliotheek of de schouwburg parkeren, ook niet op de reguliere parkeerplaatsen omdat ook deze steeds bezet zijn.

De genoemde parkeerplaatsen in de parkeergarages zijn geen adequaat alternatief vanwege de ligging en afstand tot het gemeentehuis, de markt en theater. Voor mensen die slecht ter been zijn is dit veel te ver.

De genoemde nieuw gerealiseerde gehandicaptenparkeerplaatsen op het Hennepveld, hospitaalterrein en koolzaadveld zijn eveneens geen adequaat alternatief vanwege de ligging en afstand tot het gemeentehuis, de bibliotheek en theater. Ook de verplaatsing van de gehandicaptenparkeerplaatsen van de Voetnoot naar de Landdroststraat is geen geschikt alternatief, eveneens vanwege een te grote afstand.

Aangezien de gemeente verantwoordelijk is voor een inclusieve stad zijn bovenstaande ervaringen voor de Partij voor de Dieren aanleiding om hierover vervolgvragen te stellen.

NB: om in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerkaart moet de inwoner een langdurige loopbeperking hebben en niet in staat zijn om verder dan 100 m zelfstandig te kunnen lopen.