Amen­dement Geen subsidie voor bont


Agen­­dapunt Politieke Markt: Raads­­voorstel ‘Her­ziening Algemene subsi­­die­ver­or­­dening Almere 2020’ (RV-46)

31 augustus 2020

Motie nr: RG-238/2020
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 3 september 2020

Aan hoofdstuk 4, artikel 9: Weigeringsgronden, toe te voegen:

n. het gebruik van en/of de verkoop van bont(kragen) in kleding onderdeel is van de activiteit waarvoor de subsidie wordt gevraagd.

Toelichting:
Momenteel is in de subsidieverordening nog niets opgenomen over dierenwelzijn. De productie van bont(kragen) is zeer dieronvriendelijk. De Partij voor de Dieren is van mening dat het onwenselijk is als de gemeente Almere hier via subsidies nog de mogelijkheid heeft om bij te dragen aan het gebruik van bont.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, PvdA, ChristenUnie, PVV

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, GroenLinks, D66, VVD, Respect Almere, AP/OPA