Amen­dement Geen subsidie voor vuurwerk


Agen­­dapunt Politieke Markt: Raads­­voorstel ‘Her­ziening Algemene subsi­­die­ver­or­­dening Almere 2020’ (RV-46)

31 augustus 2020

Motie nr: RG-239/2020
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 3 september 2020

Aan hoofdstuk 4, artikel 9: Weigeringsgronden, toe te voegen:

n. zolang er geen algemeen verbod is op particulier vuurwerk: het afsteken van vuurwerk onderdeel is van de activiteit waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

Toelichting:
Vuurwerk is zeer schadelijk voor (huis)dieren en omwonenden, omdat het ernstig letsel kan veroorzaken en daarnaast ook veel angst. Vuurwerk veroorzaakt veel zwerfafval op straat. Bovendien levert vuurwerk veel schade op voor de luchtkwaliteit, waar mens en dier veel last van hebben. De Partij voor de Dieren vindt het ongepast dat de gemeente nog langer mee kan werken aan het afsteken van vuurwerk door middel van subsidie. En stelt daarom, zolang er geen algemeen verbod is op particulier vuurwerk, dit amendement voor.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, D66, VVD, PVV, Respect Almere, AP/OPA