Amen­dement Stop subsidie voor single-use plastics


Agen­­dapunt Politieke Markt: Raads­­voorstel ‘Her­ziening Algemene subsi­­die­ver­or­­dening Almere 2020’ (RV-46)

31 augustus 2020

Motie nr: RG-240/2020
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 3 september 2020

Aan hoofdstuk 4, artikel 9: Weigeringsgronden, toe te voegen:

n. het gebruik van single-use plastics op evenementen onderdeel is van de activiteit waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

Toelichting:

Het gebruik van single-use plastics is zeer schadelijk voor de aarde. Plastic draagt veel bij aan de plastic soep, wat een ramp is voor de aarde, de dieren en planten die eromheen leven en daarom de ecosystemen in het algemeen.
Er zijn tegenwoordig genoeg alternatieven voor producten van plastic, zeker als het gaat om plastic dat maar één keer gebruikt wordt, zoals plastic bekers en bordjes.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie

Tegen

Respect Almere, AP/OPA, CDA, Leefbaar Almere, D66, VVD, PVV

Lees onze andere moties

Amendement Geen subsidie voor vuurwerk

Lees verder

Motie Mogelijkheid Milieuzones tot verbetering van de luchtkwaliteit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer