Motie Moge­lijkheid Mili­eu­zones tot verbe­tering van de lucht­kwa­liteit


Agen­dapunt Politieke Markt: Mobi­li­teits­visie 2020 -2030: Verder bouwen op de sterke basis die Almere heeft

8 september 2020

Motie nr: RG-263/2020
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 10 september 2020

De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

 • de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxiden kan leiden tot astma, chronische bronchitis en hart- en vaatziekten;
 • van belang is dat maatregelen worden genomen om de luchtkwaliteit te verbeteren;
 • andere steden al ambitieuze maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit hebben ingevoerd, zoals milieuzones;
 • het belangrijk is dat Almere ook op wijk- en straatniveau genoeg informatie betreffende luchtkwaliteit moet kunnen verzamelen,

constaterende dat:

 • Milieudefensie en de Rijksuniversiteit Groningen eerder concludeerden dat de luchtkwaliteit in Almere onder de maat is en dat in grote delen van de stad niet voldaan wordt aan de norm van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
 • gezien de Duurzaamheidsdoelstellingen en Gezondheidsdoelstellingen de kwaliteit van de lucht die we inademen moet verbeteren;
 • de uitstoot van het autoverkeer de grootste bron van vervuiling is;
 • uit evaluaties is gebleken dat Milieuzones in andere steden leiden tot de reductie van de luchtvervuiling;
 • Almere op nummer 8 staat van de grootste steden in Nederland en wil groeien naar een omvang van 300.000 bewoners;
 • de helft van de 20 grootste steden in Nederland een milieuzone heeft ingesteld;
 • de mobiliteitsvisie een invloed heeft op ons milieu,

spreekt uit dat:

 • het zeer wenselijk is dat andere mogelijkheden tot verbetering van de luchtkwaliteit worden onderzocht, met name de reductie van de uitstoot van autoverkeer

draagt het college op:

 • voor de raad te onderzoeken wat effectieve Almeerse maatregelen zijn om de luchtkwaliteit in Almere te verbeteren, waaronder de mogelijke invoering van milieuzones,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, GroenLinks, PvdA

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, D66, ChristenUnie, VVD, PVV, Respect Almere, AP/OPA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Stop subsidie voor single-use plastics

Lees verder

Amendement Inclusieve verkeersnetwerken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer