Amen­dement Inclu­sieve verkeers­net­werken


Agen­­dapunt Politieke Markt: Mobi­­li­­teits­­­visie 2020 -2030: Verder bouwen op de sterke basis die Almere heeft

8 september 2020

Amendement nr: RG-260/2020
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 10 september 2020

Aan het raadsvoorstel, beslispunt 3b, toe te voegen:

iv. Verkeersnetwerken, waaronder hoofd verbindings- en recreatieve routes, en voorzieningen, moeten inclusief zijn: zonder belemmeringen toegankelijk voor iedereen.

Toelichting:

In de mobiliteitsvisie staat duidelijk beschreven dat de verkeersnetwerken en voorzieningen voor iedereen toegankelijk moeten zijn, zowel voor mensen met een lichamelijke als een geestelijke beperking. Een streven dat past bij de wens van Almere om een Inclusieve stad te zijn. Wij vinden deze ambitie zo belangrijk dat we deze graag in de hoofdlijnen van het raadsvoorstel willen vastleggen.


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, CDA, SP, Leefbaar Almere, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, PVV, AP/OPA

Tegen

VVD, Respect Almere