Laat teugels niet los, om ze daarna pas weer aan te halen


Agen­dapunt Politieke Markt: Raads­voorstel ‘Eva­luatie jaar­wis­seling 2020-2021 en Vuurwerk verbod Almere’ (RV-84)

14 oktober 2021

Motie nr: RG-/2021
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 28 oktober 2021

De raad,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

  • Er afgelopen jaar een vuurwerkverbod gold en deze positieve gevolgen had, zoals een lagere fijnstofpiek tijdens de jaarwisseling, geen vuurwerkslachtoffers in onze stad en minder schade;
  • De politie, brandweer en vele artsen al jaren pleiten voor een vuurwerkverbod;
  • Het college nu ook aangeeft dat de toekomst een vuurwerkvrije stad zal zijn;
  • Steeds meer gemeenten nu al willen overstapen op een vuurwerkverbod;

van mening dat:

  • Door het vuurwerkverbod van afgelopen jaar de zorg ontzien werd en het van belang is om de overbelaste zorg niet weer zwaarder te gaan belasten door vuurwerkslachtoffers;
  • In stappen naar een vuurwerkvrije stad inhoudt dat we nu eerst de teugels weer laten vieren, om deze vervolgens in een aantal jaren en stappen weer aan te halen;
  • Het huidige raadsvoorstel inhoudt dat er elke jaarwisseling een andere situatie voorligt, wat veel onduidelijker is voor de inwoners dan het huidige vuurwerkverbod te blijven hanteren,

draagt het college op:

  • Nog deze jaarwisseling te kiezen voor een vuurwerkvrije stad, zodat mens, dier en natuur direct van de voordelen blijven profiteren en we de overbelaste zorg blijven ontzien van vuurwerkslachtoffers,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, GroenLinks, ChristenUnie

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, PvdA, D66, VVD, PVV, Respect Almere, AP/OPA