Motie Nood­opvang vluch­te­lingen


Motie vreemd aan de orde van de dag

15 oktober 2021

Motie nr: RG-331/2021
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 14 oktober 2021

Deze motie is samen ingediend met de SP, GL, AP/OPA, CDA, CU, D66, Leefbaar Almere, PvdA en NIDA.

De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

  • de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid op 14 oktober 2021 een dringend verzoek aan het Almeerse college heeft gedaan om medewerking te verlenen aan de noodopvang van vluchtelingen;
  • deze noodopvang maximaal 400 tot 500 opvangplekken betreft die voor een periode van twaalf maanden wordt gerealiseerd op het deel van het terrein van het AZC waar al een permanente uitbreiding gerealiseerd wordt,

van mening dat:

  • Almere hieraan mee zou moeten werken om de druk op de asielopvang te verlichten,
  • hierin ook vanuit maatschappelijke betrokkenheid een verantwoordelijkheid ligt,

draagt het college op:

  • het verzoek tot noodopvang positief te honoreren en deze mensen zo snel mogelijk te helpen,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, CDA, SP, Leefbaar Almere, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, AP/OPA

Tegen

VVD, PVV, Respect Almere

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Laat teugels niet los, om ze daarna pas weer aan te halen

Lees verder

Motie Een Keti Koti monument / landmark in Almere

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer