Voorkom vuur­werk­slacht­offers en ontlast de zorg


Geef kabinet steuntje in de rug

7 november 2020

De Raad,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

  • vuurwerk aanzienlijke schade en overlast veroorzaakt voor mens (o.a. oogletsel, handletsel, ademhalingsproblemen, schrikreacties), dier (o.a. schrikreacties bij huisdieren en wilde dieren) en milieu (o.a. fijnstof in de lucht, zware metalen in de bodem en het water), en in de stad en de natuur blijft liggen als langdurig zwerfafval;
  • de coronacrisis Nederland hard raakt, met volle ziekenhuizen en overbelaste zorg- en zorgmedewerkers;
  • er op dit moment een initiatief van GroenLinks en de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer voorligt waarin opgeroepen wordt om de zorg in deze COVID-19 periode te ontzien van nog meer patiënten die in het ziekenhuis terecht zullen komen door vuurwerk, en daarom in te zetten op een landelijk vuurwerkverbod aankomende jaarwisseling;
  • politievakbonden, Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) en de Nederlandse BOA Bond de oproep tot een vuurwerkverbod steunen;
  • nu ook de 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad het voorstel van GroenLinks en de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer voor een vuurwerkverbod voor komende jaarwisseling steunen;
  • het kabinet (Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat) op 3 november heeft uitgesproken om over twee weken (17 november 2020) met een brede visie te komen voor de feestdagen in coronatijd en heeft aangegeven dat de komende jaarwisseling anders zal zijn dan andere jaren, waarbij gekeken wordt welk signaal het kabinet wil afgeven,

van mening dat

  • de zorg en ambulancezorg een extra piek zal krijgen met de jaarwisseling als we niet al het vuurwerk gaan verbieden en de zorg al overbelast is op dit moment;
  • de gemeente een taak heeft om inwoners te beschermen, dus letsel door vuurwerk te voorkomen, mogelijke overlast te vermijden en risico’s te beperken tot een minimum;
  • het belangrijk is dat de gemeenten de oproep voor een vuurwerkverbod ook steunen door dit uit te spreken,

spreekt uit

  • als Gemeenteraad Almere de oproep van de burgemeesters van het Veiligheidsberaad te steunen om het afsteken van vuurwerk te verbieden voor aanstaande jaarwisseling om zo de zorg en alle hulpdiensten te ontlasten.

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, D66, VVD, PVV, Respect Almere, AP/OPA