Motie P+R terrein en overdekt fiets­par­keren Station Almere Poort


Agen­dapunt Politieke Markt: Agenda­voorstel VVD ‘Toekomst Almere Poort (bereik­baarheid en voor­zie­ningen)’ (RG-333)

27 november 2020

Van deze motie is de Partij voor de Dieren mede-indiener samen met de VVD

Motie nr: RG-341/2020
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 26 november 2020

De raad,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

  • gedeelten van Almere Poort, Pampushout en Almere Pampus op vrij grote afstand van een station zijn gelegen;
  • in de omgeving van Station Almere Poort ruimte aanwezig is om parkeergelegenheid voor auto’s en fietsen in te richten, bijvoorbeeld door de parkeergelegenheid voor de geplande supermarkten te combineren met een P+R gelegenheid;
  • Poortenaren bezorgd zijn dat het gebrek aan parkeerruimte rond Station Almere Poort leidt tot parkeerdruk in de omliggende woonstraten;
  • het P+R terrein bij bijvoorbeeld Station Muziekwijk op reguliere werkdagen vol staat en daarmee aantoont dat een P+R terrein bij stations gewaardeerd wordt,

van oordeel dat:

  • eenvoudig parkeren van auto’s en fietsen bij station Almere Poort het reizen met de trein bevordert;
  • het in het belang van Almeerders is, als zij meerdere vormen van mobiliteit op ene laagdrempelige wijze tot hun beschikking hebben;
  • het faciliteren van fiets- en treingebruik de uitstoot van broeikasgassen en stikstof beperkt;
  • het belangrijk is dat mensen met een visuele en/of fysieke beperking op een laagdrempelige en veilige manier gebruik kunnen maken van de trein,

verzoekt het college:

  • de mogelijkheid tot een P+R parkeergelegenheid en een overdekte fietsenstalling te betrekken, wanneer de omgeving van Station Almere Poort definitief wordt ingericht;
  • bij de inrichting van de openbare ruimte rond het station Poort nadrukkelijk de toegankelijkheid voor mensen met een visuele en/of fysieke beperking mee te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, CDA, SP, Leefbaar Almere, PvdA, ChristenUnie, VVD, PVV, Respect Almere, AP/OPA

Tegen

GroenLinks, D66

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Voorkom vuurwerkslachtoffers en ontlast de zorg

Lees verder

Amendement Geef de raad keuzes!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer