Amen­dement Geef de raad keuzes!


Agen­dapunt Politieke Markt: Raads­voorstel Campus in de binnenstad (RV73)

10 december 2020

Amendement nr: RG-370/2020
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 10 december 2020

Beslispunt 2 van het voorgestelde besluit:

2. In te stemmen met de Notitie ‘Uitgangspunten voor het Ontwikkelingsplan Noord Oost kwadrant’ en de volgende onderdelen nadrukkelijk uit te werken richting het Ontwikkelingsplan met grondexploitatie:

  • a. Realiseren van 1.000 tot 1.500 studentenwoningen op de locatie Festivalplein, met ondersteunende studentenvoorzieningen in de plint van ca. 2.000 m².
  • b. Van deze woningen minimaal de helft beschikbaar te maken voor Almeerse studenten.
  • c. Realiseren van een gebouwde parkeervoorziening als centrumvoorziening.
  • d. Herontwikkelen van de huidige locatie met gebouw de Voetnoot tot uitgeefbaar gebied aan Windesheim voor de realisatie van hun permanente hoofdlocatie in Almere.
  • e. Aanpassen van de Landdrostdreef tot een verbindende stadsstraat.

Te wijzigen in:

2. In te stemmen met de Notitie ‘Uitgangspunten voor het Ontwikkelingsplan Noord Oost kwadrant’ en de volgende onderdelen nadrukkelijk uit te werken richting het Ontwikkelingsplan met grondexploitatie:

  • a. Realiseren van 1.000 tot 1.500 studentenwoningen op de locatie Festivalplein of Odeonterrein, met ondersteunende studentenvoorzieningen in de plint van ca. 2.000 m².
  • b. Van deze woningen minimaal de helft beschikbaar te maken voor Almeerse studenten.
  • c. Realiseren van een gebouwde parkeervoorziening als centrumvoorziening.
  • d. Realisatie van een permanente hooflocatie voor Windesheim op een centrale locatie in de binnenstad, met als nader ruimtelijk en financieel uit te werken varianten: de locatie van het gebouw de Voetnoot, Festivalplein (3.2) i.c.m. campus op Odeonterrein (3.3), en een derde optie welke het college, naast de eerste twee genoemde opties, het meest kansrijk acht.
  • e. Aanpassen van de Landdrostdreef tot een verbindende stadsstraat.

Toelichting:

De indieners zijn van mening dat de raad een echte keuze moet kunnen maken en niet alleen ja of nee. Daarvoor is het noodzakelijk dat er meer dan één optie wordt uitgewerkt waarin de voor en nadelen en de financiële consequenties nader in beeld worden gebracht. De huidige locatievergelijking is alleen op argumenten en schattingen gebaseerd, en geeft een onvoldoende betrouwbaar inzicht in wat de keuzes ruimtelijk en financieel zouden betekenen.


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, Leefbaar Almere, PvdA, PVV, Respect Almere, AP/OPA

Tegen

CDA, GroenLinks, D66, ChristenUnie, VVD

Lees onze andere moties

Motie P+R terrein en overdekt fietsparkeren Station Almere Poort

Lees verder

Amendement Financiële dekking voor de financiële gevolgen beperken bouwhoogte

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer