Motie Partij voor de Dieren: Geen onder­han­deling taak­stelling aantal status­houders


23072.006

8 juni 2023

De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

 • het ministerie van JenV aan Almere gevraagd heeft de penitentiaire inrichting (PI) in Almere Buiten te gebruiken voor het opvangen van vluchtelingen met een beperkte kans op het verkrijgen van asiel;
 • een verzoek tot ingebruikgeving door een bewindspersoon voorrang heeft op de gebruikelijke procedures bij verhuur van vastgoed;
 • de gemeente(raad) volgens de wethouder dus niet in staat is dit plan tegen te houden en andere opties voor de PI te overwegen;
 • de gemeente(raad) wel in positie is om in gesprek met het ministerie van JenV voorwaarden te stellen en dingen terug te vragen voor de stad;
 • de wethouder aan heeft gegeven te overwegen om de taakstelling van het aantal statushouders voor Almere inzet te maken van de gesprekken;
 • de eventuele toekomstige bewoners van de PI waarschijnlijk slechts tijdelijk in de stad verblijven, waarbij geen beroep wordt gedaan op schaarse huisvesting;

van mening dat:

 • er steeds meer mensen zijn die een veilige plek zoeken in Nederland;
 • deze mensen verdeeld worden over Nederland waarbijgekeken wordt naar het aantal inwoners per gemeente;
 • het soms zwaar is voor een gemeente om zoveel nieuwkomers te vestigen, vooral op het gebied van huisvesting;
 • dit geen reden mag zijn om de verantwoordelijkheid af te schuiven;

draagt het college op:

 • tijdens de gesprekken met het ministerie van J en V de taakstelling van statushouders geen inzet te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

BIJ1, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, SP

Tegen

Forum voor Democratie, 50PLUS, DENK, AP/OPA, Respect Almere, PVV, VVD, ChristenUnie, D66, Leefbaar Almere, CDA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Maak welzijn van vluchtelingen met een beperkte kans op het verkrijgen van asiel voorwaarde in gesprek ministerie

Lees verder

Motie Een passende alternatieve opvanglocatie voor vluchtelingen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer