Motie Maak welzijn van vluch­te­lingen met een beperkte kans op het verkrijgen van asiel voor­waarde in gesprek minis­terie


23072.005

8 juni 2023

De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

  • het ministerie van JenV aan Almere gevraagd heeft de penitentiaire inrichting (PI) in Almere Buiten te gebruiken voor het opvangen van vluchtelingen met een beperkte kans op het verkrijgen van asiel;
  • een verzoek tot ingebruikgeving door een bewindspersoon voorrang heeft op de gebruikelijke procedures bij verhuur van vastgoed;
  • de gemeente(raad) volgens de wethouder niet in staat is dit plan tegen te houden en andere opties voor de PI te overwegen;
  • de gemeente(raad) wel in positie is om in gesprek met het ministerie van JenV voorwaarden te stellen,

van mening dat:

  • het welzijn, menselijkheid en veiligheid vanvluchtelingen met een beperkte kans op het verkrijgen van asieljuistonder de geschetste omstandigheden van ‘sobere opvang’ bewaakt moeten worden;
  • het zorgen voor menselijke omstandigheden en nuttige dagbesteding bij kan dragen aan het verminderen van de overlast voor omwonenden en ondernemers,

draagt het college op:

  • in gesprek met het ministerie van JenV niet alleen voorwaarden te stellen t.a.v. de veiligheid van omwonenden en ondernemers, maar ook extra inzet te plegen op het verbeteren van het welzijn van vluchtelingen met een beperkte kans op het verkrijgen van asiel, bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) inzet van geestelijke of psychologische hulp, (betaalde) dagbesteding, de mogelijkheid zelf maaltijden te bereiden of hulp bij het vinden van een veilige plek in hun vermeend veilige land,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

BIJ1, DENK, D66, PvdA, GroenLinks, SP, Partij voor de Dieren

Tegen

Forum voor Democratie, 50PLUS, Respect Almere, PVV, VVD, ChristenUnie, Leefbaar Almere, CDA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Almeers hitteplan voor mens en dier

Lees verder

Motie Partij voor de Dieren: Geen onderhandeling taakstelling aantal statushouders

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer