Inclusief stemmen mag geen blinde vlek zijn


Toegan­kelijk stemmen nog steeds niet goed mogelijk

Indiendatum: 21 mrt. 2023

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Heeft het college de brief van de Oogvereniging van 20 maart 2023 met de titel ‘Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap’ gelezen?

2. De Partij voor de Dieren vraagt zich af waarom er geen stembureau met een stemmal met audiobox aanwezig was tijdens de verkiezingen op afgelopen 15 maart. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat dit een verklaring verdient? Zo ja, graag een toelichting.

3. De Partij voor de Dieren vraagt zich ook af of het college voorafgaand aan afgelopen verkiezingen al op de hoogte was van het feit dat er tijdens de Provinciale en Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 op geen enkel stembureau in Almere een stemmal met audio-ondersteuning aanwezig was? Zo ja, graag een toelichting.

4. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat de Oogvereniging en de gemeenteraad van deze feiten op de hoogte gebracht hadden moeten worden voorafgaand aan de verkiezingen met een verklaring waarom er dit jaar nergens een stemmal was? Zo nee, waarom niet?

5. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat de aangenomen motie van de Partij voor de Dieren, RG-18/2019 ‘Toegankelijk stemmen voor mensen met een visuele beperking’, niet wordt uitgevoerd, net als in 2021, toen maar in één stembureau (in plaats van in elk stadsdeel één) een stemmal aanwezig was?

6. Hoe kan het college dit gegeven rijmen met de uitgebreide uiting van Artikel 1 uit de grondwet die in de hal van het stadhuis en op de gevel van het stadhuis is gemaakt? Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat die uiting pas serieus genomen kan worden als in al het beleid, maar zéker in het faciliteren van een grondrecht als het kiesrecht, inclusie nadrukkelijk wordt meegenomen?

7. Kan het college de raad verzekeren dat er tijdens de eerstvolgende verkiezingen wel in elk stadsdeel één stembureau met een stemmal met audio-ondersteuning zal zijn, en dat hierover goed gecommuniceerd wordt naar de (mogelijke) doelgroep?