Amen­dement Laat het groen meegroeien met de verste­de­lijking


Agen­dapunt Politieke Markt: Raads­voorstel ‘Almere, stad met toekomst. Een actueel perspectief op Almere nu en later’ (RV-60)

6 juli 2021

Amendement nr: RG-243/2021
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 8 juli 2021

Aan het beslispunt:
2. g. In te zetten op een klimaatbestendige, circulaire en energieneutrale stad.
i. Energietransitie en klimaatadapatie zijn thema’s die altijd een plek krijgen bij ontwikkelingen in de stad die er al is en bij de ontwikkeling van nieuwe gebieden.
ii. Bestaande wijken in Almere worden klimaatadaptief en energieneutraal. Er komen maatregelen op gebouw- en gebiedsniveau.
iii. Nieuwe gebiedsontwikkelingen worden klimaatadaptief, energieneutraal (mogelijk energieleverend) en circulair.

Toe te voegen:
iv. Verdere verstedelijking gaat hand in hand met verdere vergroening van de stad. De hoeveelheid groen (natuur) groeit evenredig mee met de andere stedelijke ontwikkelingen.

Toelichting:

Het belang van natuur en ecologie voor mensen, dieren en milieu is van groot belang. Dat belang wordt erkend in het toekomstperspectief voor Almere alleen zien we in de praktijk van alledag dat natuur het altijd aflegt tegen andere belangen.
Naarmate Almere verder verstedelijkt en verdicht is het belangrijk dat de natuur evenredig meegroeit met de verstedelijkingsontwikkelingen, om zo de ecologische balans en de leefbaarheid van mens en dier te beschermen.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, PvdA, AP/OPA

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, GroenLinks, D66, ChristenUnie, VVD, PVV, Respect Almere