Motie Nationale feestdag Keti Koti en onderzoek slaver­nij­ver­leden Nederland


6 juli 2021

Motie nr: RG-232/2021
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 8 juli 2021

Deze motie is samen met D66, PvdA, GroenLinks, NIDA Almere, CDA, SP en de ChristenUnie ingediend.

De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

 • slavenhandel en slavernij tot de meest pijnlijke herinneringen in onze geschiedenis behoren;
 • Almere jaarlijks met Keti Koti de slachtoffers herdenkt en de afschaffing van de slavernij viert, maar dit nog niet in het hele land gebeurt;
 • verschillende grote steden in Nederland onderzoek doen naar hun slavernijverleden;
 • de rol van Nederlandse overheden nog veel verder gaat dan die van de grote steden;
 • kennis en dialoog en ook symbolen essentieel zijn in het erkennen van het leed dat mensen is aangedaan en ook essentieel is voor een betere toekomst waarin geen ruimte mag zijn voor racisme en kansenongelijkheid,

van oordeel dat:

 • racisme, discriminatie en uitsluiting onacceptabel zijn;
 • Keti Koti als nationale feestdag een symbool kan zijn, een erkenning van ons verleden, met een blik op een toekomst van gelijkwaardigheid;
 • het past bij de mooie diverse stad die Almere is om Keti Koti te omarmen en uit te dragen dat dit een nationale feestdag moet worden;
 • Almere als grote, diverse stad een aanjaagfunctie zou moeten hebben om de nationale overheid te activeren,

Van mening dat:

 • het slavernijverleden erkend moet worden als deel van de Nederlandse nationale geschiedenis;
 • een nationaal onderzoek de ware impact van ons slavernijverleden kan blootleggen,

draagt het college op:

 • aan te dringen bij de Tweede Kamer (en eventuele andere instanties die van belang zijn) om van Keti Koti een nationale feestdag te maken en een nationaal onderzoek te doen naar het Nederlandse slavernijverleden;
 • de raad te informeren over de inspanningen van het college in deze,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, CDA, SP, Leefbaar Almere, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie

Tegen

VVD, PVV, Respect Almere