Amen­dement Kiezen voor het alter­natief


Kies voor de campus op de plek van de Hospi­taal­garage

9 juli 2021

Motie nr: RG-219/2021
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 8 juli 2021

Beslispunt 2 en 3 van het voorgestelde besluit:

2. In te stemmen met het herontwikkelen van locatie en gebouw De Voetnoot tot uitgeefbaar gebied voor de permanente hoofdlocatie van Hogeschool Windesheim in Almere.

3. In te stemmen met de hernieuwde versie Kosten Baten Analyse ‘Noord Oost kwadrant’ met een positieve eindwaarde van € 5,9 miljoen en deze uit te werken in een grondexploitatie.

Te wijzigen in:

2. In te stemmen met het ontwikkelen van locatie Blok 5.2|Hospitaalgarage tot uitgeefbaar gebied voor de realisatie van de Campus in de Binnenstad.

a. Realiseren van 1.250 studentenwoningen met ondersteunende studentenvoorzieningen in de plint van ca. 2.000 m².

3. In te stemmen met de Kosten Baten Analyse ‘Blok 5.2 |Hospitaalgarage’ en deze uit te werken in een grondexploitatie.

4. Het met op 20 december 2020 met RV- 73 geactiveerde voorbereidingskrediet verder te gebruiken voor de Campusontwikkeling op Blok 5.2 | Hospitaalgarage.

5. Het besluit in te stemmen met de Notitie ‘Uitgangspunten voor het Ontwikkelingsplan Noord Oost kwadrant’ van 20 december 2020 in te trekken en binnen het realiseren van een Campus in de Binnenstad af te zien van de uitwerking van de volgende onderdelen:

a. Realiseren van 1.500 studentenwoningen op de locatie Festivalplein, met ondersteunende studentenvoorzieningen in de plint van ca. 2.000 m².

b. Aanpassen van de Landdrostdreef tot een verbindende stadsstraat.

Toelichting:

Indieners kiezen voor Blok 5.2 Hospitaalgarage. Om vertraging in de besluitvorming te voorkomen dienen zij dit amendement in.


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, Leefbaar Almere, PvdA, PVV, Respect Almere, AP/OPA

Tegen

CDA, GroenLinks, D66, ChristenUnie, VVD

Lees onze andere moties

Motie Nationale feestdag Keti Koti en onderzoek slavernijverleden Nederland

Lees verder

Amendement Versterken in plaats van alleen behouden groen en blauw

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer