Amen­dement Versterken in plaats van alleen behouden groen en blauw


Agen­dapunt politieke markt: Raads­voorstel ‘Visie Openbare Ruimte Almere, een toekomst­be­stendige stad’ (RV-68)

13 september 2021

Amendement nr: RG-279/2021
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 16 september 2021

Het beslispunt:
2a. Voor de ruimtelijke opgave te kiezen voor het behouden van onze groen/blauwe en verkeersveilige identiteit.

Te wijzigen in:

2a. Voor de ruimtelijke opgave te kiezen voor het versterken van onze groen/blauwe structuur en het behouden van de verkeersveilige identiteit.

Toelichting:

De groen/blauwe structuur van Almere is erg belangrijk voor de ecologie en daarmee de biodiversiteit in de gehele stad. Er is echter nog veel verbetering noodzakelijk omdat het slecht gesteld is met de biodiversiteit. Op pagina 5 van het raadsvoorstel staat dat de groen/blauwe identiteit versterkt moet worden, in plaats van alleen behouden (‘1. Een ruimtelijke ambitie waarin we met het beheer bijdragen aan een versterking van de groen/blauwe en verkeersveilige identiteit van Almere.’ De Partij voor de Dieren Almere is het hiermee eens, en wil het daarom in het beslispunt terugzien dat de groen/blauwe identiteit versterkt wordt.


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, CDA, SP, Leefbaar Almere, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, AP/OPA

Tegen

VVD, PVV, Respect Almere