Amen­dement Duur­zaamheid hoogste prio­riteit


Agen­­dapunt politieke markt: Raads­­voorstel ‘Visie Openbare Ruimte Almere, een toekomst­­be­stendige stad’ (RV-68)

13 september 2021

Amendement nr: RG-282/2021
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 16 september 2021

De beslispunten:

3bi. In woonwijken, centrumgebieden en bovenwijks groen en water de eerste prioriteit te leggen bij de gezonde en sociale ambitie en de tweede prioriteit bij de duurzaamheidsambitie.

en

3biv. Bij de hoofdinfrastructuur de eerste prioriteit te leggen bij de ruimtelijke ambitie en de tweede prioriteit bij de duurzaamheidsambitie.

Te wijzigen in:

3bi. In woonwijken, centrumgebieden en bovenwijks groen en water de eerste prioriteit te leggen bij de duurzaamheidsambitie en tweede prioriteit bij de gezonde en sociale ambitie.

en

3biv. Bij de hoofdinfrastructuur de eerste prioriteit te leggen bij de duurzaamheidsambitie en de tweede prioriteit bij de ruimtelijke ambitie.

Toelichting:

We staan voor een enorme uitdaging om klimaatverandering en de gevolgen daarvan (die we nu al merken) te beperken. Om die reden zouden de duurzaamheidsambities die Almere heeft overal op de eerste plaats moeten staan. Dit amendement stelt het omdraaien van de prioritering in ambities bij twee beslispunten om, zodat bij alle vier de punten de duurzaamheidsambitie bovenaan staat.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD, PVV, Respect Almere, AP/OPA