Motie Groene parkeer­plaatsen bij nieuwbouw


Agen­­dapunt politieke markt: Raads­­voorstel ‘Visie Openbare Ruimte Almere, een toekomst­­be­stendige stad’ (RV-68)

13 september 2021

Motie nr: RG-289/2021
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 16 september 2021

De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

 • wetenschappelijk onomstotelijk is bewezen dat de wereld te maken heeft met klimaatverandering en extreem weer elk jaar heviger zal worden;
 • in de Visie openbare ruimte klimaatverandering en de noodzaak tot maatregelen voor klimaatadaptatie onderkend worden;
 • in de Visie openbare ruimte wordt beschreven dat de Almeerse inwoners de toekomstbestendigheid van de stad belangrijk vinden, maar ook vinden dat de gemeente hier het goede voorbeeld in moet geven;
 • een groot aandeel van het grondoppervlak in Almere in beslag wordt genomen door parkeerplaatsen en dus bestraat is, waardoor er hier veel te winnen is bij het vergroenen van de stad;
 • de huidige vormgeving van parkeerplekken in Almere niet bijdraagt aan een oplossing voor de uitdagingen van het veranderende klimaat op het gebied van waterberging, langdurige droogte en extreme hitte, maar juist zorgt voor het vasthouden van extra warmte en meer belasting van de waterafvoer,

van mening dat:

 • het college meer concrete maatregelen kan nemen om de stad toekomstbestendiger te maken ten aanzien van steeds extremer wordende weersomstandigheden;
 • klimaatadaptieve en groene parkeerplaatsen een mooie oplossing vormen voor meer groen in de stad (https://www.o2d-environnement.... duurzameparking-gazon/), die kunnen worden vervaardigd van 100% gerecycled materiaal, waarmee ze bijdragen aan de doelstelling “Stad zonder afval”, en meer circulariteit in Almere;
 • klimaatadaptieve en groene parkeerplaatsen de omgeving koeler houden in warme perioden, zorgen voor minder wateroverlast en een natuurlijker aangezicht bieden, wat kan leiden tot een prettigere woon en leefomgeving voor de Almeerders;
 • een klimaatadaptieve, groene parkeerplaats niet meer hoeft te kosten dan een parkeerplaats van klinkers, asfalt of beton,

draagt het college op:

 • bij nieuwbouw van parkeervakken en –velden voortaan klimaatadaptieve en groene parkeerplaatsen aan te leggen waar dat bouwkundig mogelijk is. Afwijken kan, mits goed gemotiveerd;
 • bij vervanging van bestaande parkeervakken en –velden voortaan klimaatadaptieve en groene parkeerplaatsen aan te leggen waar dat bouwkundig mogelijk is. Afwijken kan, mits goed gemotiveerd;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, CDA, SP, Leefbaar Almere, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie

Tegen

VVD, PVV, Respect Almere, AP/OPA