Motie Bomenkap


Agen­dapunt Politieke Markt: Program­ma­be­groting 2020 (RV-79)

3 november 2019

Motie nr: RG-310/2019
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 7 november 2019

De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegend dat:

 • de portefeuillehouder bij de eerdere agendering Evaluatie bomenkader heeft aangegeven
  terughoudend te zijn met bomenkap tot de evaluatie heeft plaatsgevonden en de raad zich daarover heeft kunnen uitspreken;
 • in de begroting 2020 weer een groot aantal “onderhoudsprogramma’s” aan bomen wordt
  voorgesteld;
 • onderhoudsprogramma's in praktijk inhouden dat er bomen gekapt worden;
 • wetenschappers eerder dit jaar lieten weten dat de aanplant van wereldwijd 1 biljoen bomen, een oplossing kan bieden in onze strijd tegen klimaatverandering,

van mening dat:

 • bomenkap in Almere een erg controversieel onderwerp is;
 • zorgvuldigheid en terughoudendheid van groot belang zijn, aangezien een gekapte boom niet ongedaan gemaakt kan worden,
 • de raad zich over de manier van het huidig onderhoud en aanpak Essentaksterfte moet kunnen uitspreken en dit niet via de begroting geregeld moet worden;

verzoekt het college:

 • geen “onderhoud” (in de zin van kap) te laten plaatsvinden voor de evaluatie heeft plaatsgevonden en de raad zich daarover heeft kunnen uitspreken, tenzij er vanwege veiligheidsredenen niet gewacht kan worden tot na de evaluatie,en gaat over tot de orde van de dag


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, GroenLinks, PVV

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Aanstelling kinderombudsman Almere

Lees verder

Motie Fonds Versterking Ecologie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer