Amen­dement Behoud de onder­be­planting


Agen­dapunt Politieke Markt: Raads­voorstel Bomen Wester­dreef (RV-83)

25 oktober 2021

Amendement nr: RG-335/2021
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 28 oktober 2021

Aan beslispunt:

2

Toe te voegen:

2

iii. Bij benodigde werkzaamheden aan de Westerdreef, zoals snoeien en vervangen van bomen door nieuwe bomen, uiterst zorgvuldig met de bestaande onderbeplanting om te gaan en te zorgen dat de schade hieraan zo minimaal als mogelijk blijft en het grootste deel behouden blijft. Eventuele schade dient op een gepaste en voldoende wijze gerepareerd te worden,

Toelichting:

De huidige boomstructuur met bijbehorende onderbeplanting van de Westerdreef is een icoon voor Almere. Zowel qua ecologische als belevingswaarde van groot belang voor de leefbaarheid van de wijde omgeving. Door de geplande snoeimaatregelen en mogelijk een groot deel van de bomen zo rigoureus te kappen, zal ook de onderbeplanting verwijderd moeten worden en/of grote schade oplopen. Deze onderbeplanting heeft juist ook een groot aandeel in de ecologische en belevingswaarde van de huidige structuur.

De indieners zijn van mening dat de werkzaamheden zo zorgvuldig als mogelijk uitgevoerd dienen te worden met zo min mogelijk schade aan de onderbeplanting. Eventuele schade moet op een gepaste en voldoende wijze gerepareerd worden.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD, PVV, Respect Almere

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Kies bij terugplant voor diverse mix

Lees verder

Motie Ruimhartig compenseren na kap

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer