Amen­dement Kies bij terug­plant voor diverse mix


Agen­dapunt Politieke Markt: Raads­voorstel Bomen Wester­dreef (RV-83)

25 oktober 2021

Amendement nr: RG-334/2021
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 28 oktober 2021

Aan beslispunt:

2

Toe te voegen:

2

iii. Bij het terugplanten van de te vervangen bomen te kiezen voor diverse mix van inheemse en klimaatadaptieve boomsoorten, dit om de weerbaarheid tegen o.a. plagen en ziektes te vergroten en de bijdrage aan het ecologische systeem te vergroten,

Toelichting:

De huidige boomstructuur met bijbehorende onderbeplanting van de Westerdreef is een icoon voor Almere. Zowel qua ecologische als belevingswaarde van groot belang voor de leefbaarheid van de wijde omgeving.

De indieners zijn van mening dat als er al bomen vervangen gaan worden, deze vervangen dienen te worden diverse mix van inheemse en klimaatadaptieve boomsoorten. Dit zal leiden tot een grotere weerbaarheid tegen o.a. plagen en ziektes en om beter bestand te zijn tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Ook zal het een grotere bijdrage aan het ecologische systeem kunnen leveren.

Uit beantwoording van technische vragen bleek dat een diverser bomenbestand niet tot extra kosten hoeft te leiden.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, GroenLinks, D66

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, PvdA, ChristenUnie, VVD, PVV, Respect Almere, AP/OPA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Kies bij terugplant voor grotere bomen

Lees verder

Amendement Behoud de onderbeplanting

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer