Amen­dement Kies bij terug­plant voor grotere bomen


Agen­dapunt Politieke Markt: Raads­voorstel Bomen Wester­dreef (RV-83)

25 oktober 2021

Amendement nr: RG-333/2021
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 28 oktober 2021

Aan beslispunt:

2

Toe te voegen:

2
iii. Bij het terugplanten van de te vervangen bomen te kiezen voor een zwaardere maat bomen.

Toelichting:

De huidige boomstructuur met bijbehorende onderbeplanting van de Westerdreef is een icoon voor Almere. Zowel qua ecologische als belevingswaarde van groot belang voor de leefbaarheid van de wijde omgeving.

De indieners zijn van mening dat als er al bomen vervangen gaan worden, deze vervangen dienen te worden met een zwaardere maat bomen (6 -8 meter i.p.v. de voorgestelde 4 meter). Het terugplanten van grotere bomen zorgt voor een sneller herstel van het boskarakter en heeft ook een grotere bijdrage aan de klimaatadaptieve opgaven, zoals tegengaan hittestress en waterberging en een grote bijdrage aan het ecologisch systeem.

Dekking kan gezocht worden bij de begroting 2022 en verder, in eerste instantie binnen het eigen budget van beheer en onderhoud, waarbij te denken valt aan bijvoorbeeld structureel minder frequent maaien.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD, PVV, Respect Almere

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Behoud de iconische Westerdreef

Lees verder

Amendement Kies bij terugplant voor diverse mix

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer