Motie Bomenkap Wester­dreef


Naar aanleiding van agen­dapunt Politieke Markt: Actu­a­li­tei­ten­halfuur 20 augustus 2020

21 augustus 2020

De raad,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

 • er grootschalige werkzaamheden aan de Westerdreef gepland staan;
 • er een second opinion is aangevraagd naar de nut en noodzaak van deze werkzaamheden;
 • er grote onrust heerst onder de omwonenden en een petitie met meer dan 1200 handtekeningen, tegen de geplande kap, aan de raad is aangeboden;
 • het de warmste zomer ooit was, met de langste en heetste hittegolf ooit
 • dat dit tijdens het actualiteiten halfuurtje van 20 augustus 2020 is besproken en de portefeuillehouder heeft aangegeven akkoord te gaan met het inschakelen van de Bomencommissie, en te wachten met het uitvoeren van de werkzaamheden tot de uitkomst van het advies van de Bomencommissie bekend is en er een goed informatieproces is afgerond;
 • dat er een vervolg komt op het informatieproces,

overwegende dat:

 • de Westerdreef een uniek stukje Almere is, met een volwassen, uitgebreide groenstructuur;
 • bomen en groen een belangrijke functie hebben als verkoeler, fijnstofafvanger, koolstofschuur, waterbufferaar en voedselleverancier voor insecten en vogels;
 • dat het bomenkader stelt dat bomen in Almere oud moeten kunnen worden en bestaande hoofd groenstructuren behouden moeten blijven;
 • met de huidige geplande werkzaamheden het vele jaren zal duren voordat de groene structuur, de ecologie en het beeld hersteld zal zijn,

van mening dat:

 • bomen belangrijk zijn voor de groene stad Almere en haar bewoners en dat wij dus zeer terughoudend moeten zijn met het kappen van bomen en/of verwijderen van groen in Almere.

draagt het college op:

 • te wachten met de werkzaamheden tot de uitkomsten van de second opinion bekend zijn;
 • terughoudend te zijn met het kappen van bomen aan de Westerdreef en alleen te kappen welke bomen een acuut gevaar voor de omgeving opleveren en niet in één keer te kappen, maar over meerdere jaren te spreiden;
 • de bestaande groenstructuur en ondergroei van de Westerdreef te behouden;
 • omwonenden actief te betrekken bij de plannen;
 • de raad te informeren over de wijze waarop de informatie aan bewoners wordt vorm gegeven;
 • een plan van aanpak voor de Westerdreef gebaseerd op de uitkomst van het advies van de Bomencommissie, de second opinion, de gesprekken met de bewoners en met de bovenstaande elementen aan de raad voor te leggen;
 • hierbij de financiële consequenties in kaart te brengen en de raad meerdere dekkingsmogelijkheden voor te leggen.

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, PVV

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD, Respect Almere

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Klimaatadaptieve wijken

Lees verder

Amendement Geen dieren doden of vangen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer