Amen­dement Klimaat­adap­tieve wijken


Agen­­­dapunt Politieke Markt: Raads­­­voorstel Woonvisie ‘Thuis in Almere’ 2020 – 2030 (RV-37)

3 juli 2020

Motie nr: RG-194/2020
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 30 juni 2020

Aan het beslispunt:

2) In te stemmen met de hoofdlijnen van de woonvisie en met de ambities waarmee daaraan uitvoering wordt gegeven:

d) Duurzaamheid en energietransitie

i) Met woningcorporaties en huurdersorganisaties maken we prestatieafspraken over de investeringen in energiemaatregelen, waaronder zonnepanelen, groene daken en circulair materiaalgebruik.

Toe te voegen:

iii) Het aanleggen van nieuwe wijken/straten en groot onderhoud aan wijken, voeren we in principe klimaatadaptief uit.

Toelichting:

De woonvisie staat vol met duurzaamheid en klimaatadaptatie, maar wordt nergens concreet, behalve dat er afspraken gemaakt moeten worden met coöperaties over verduurzamen van bestaande woningen. Het zou zeer onverstandig zijn als er nu nog nieuwe wijken worden aangelegd die niet klimaatadaptief zijn.


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, CDA, SP, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD

Tegen

PVV, Respect Almere