Amen­dement Aanpassing rol Bomen­com­missie


Agen­­dapunt Politieke Markt: Raads­­voorstel Evaluatie en aanpak Essen­tak­sterfte (RV-21)

15 juni 2020

Motie nr: RG-136/2020
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 16 juni 2020

Beslispunt:

2 b. De huidige werkwijze van de Bomencommissie te continueren

Te wijzigen in:

2 b. De rol van de Bomencommissie uit te breiden;
I. ook omwonenden of belanghebbende organisaties kunnen de bomencommissie inschakelen,
II. bij de aankondiging van een kap, wordt de rol van de bomencommissie gecommuniceerd richting inwoners,
III. Er komt extra aandacht voor de bekendheid van het bomenkader en het bestaan van de bomencommissie in de stad.

Toelichting:

Momenteel ontbreekt het aan de mogelijkheid voor omwonenden of belanghebbende organisaties om zelf direct naar de bomencommissie te stappen.

Ook dient de rol van de bomencommissie uitgebreid gecommuniceerd te worden richting inwoners.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, ChristenUnie, PVV

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, GroenLinks, PvdA, D66, VVD, Respect Almere