Bomenkap Home­ru­slaan


Partij voor de Dieren stelt vragen aan college

Indiendatum: okt. 2018

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

  1. Is het college bekend met het artikel op Omroep Flevoland: “Almeerder redt bomen Homeruslaan”?
  2. Hoe past volgens het college het verwijderen van vier gezonde bomen binnen het bomenkader?
  3. Volgens bewoners zou er eenvoudig een andere invulling aan de nieuwe parkeerplaatsen kunnen worden gegeven zonder dat de bomen daarvoor zouden moeten wijken. Waarom heeft het college niet voor deze optie gekozen?
  4. Als bomen al verwijderd moeten worden, waarom wordt dan niet standaard voor verplaatsing gekozen, in plaats van omzagen/hakken?
  5. Waarom is er specifiek hier niet in eerste instantie voor verplaatsing gekozen? Zeker omdat na het ingrijpen van deze heldhaftige bewoner, verplaatsing opeens wel mogelijk bleek.
  6. Hoe kan het college zorgen dat deze gang van zaken in de toekomst niet meer plaatsvindt? Denk hierbij ook al aan onze vorige schriftelijke vragen waarbij het fout ging in de Meridiaan.
  7. Wat is de rol van de bomencommissie in dit soort gevallen, ook gezien het zeer korte tijd bestek tussen de aankondiging van de verwijdering en de uitvoering hiervan?
  8. Op welke manier kunnen bewoners, zeker in een kort tijdsbestek als hier het geval was, voortaan bezwaar maken om dit soort onnodige bomenkap te voorkomen?

Toelichting:
Wij vernamen uit social media en de media dat er op een haar na vier gezonde bomen gekapt zouden gaan worden in de Homeruslaan. Dankzij een heldhaftige bewoner is dit ternauwernood voor drie bomen voorkomen, één was helaas al gesneuveld.
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/164261/almeerder-redt-bomen-homeruslaan

Indiendatum: okt. 2018
Antwoorddatum: 6 nov. 2018

1. Is het college bekend met het artikel op Omroep Flevoland: “Almeerder redt bomen Homeruslaan”?
Ja, wij zijn bekend met het artikel.

2. Hoe past volgens het college het verwijderen van vier gezonde bomen binnen het bomenkader?
Het past binnen het vastgestelde Bomenkader. De betreffende bomen vallen niet onder een hoofdstructuur, maar vallen onder de categorie “boom in woonstraat”. In het Bomenkader is vastgelegd dat bewoners veel invloed hebben bij deze categorie. De bewoners van de Homeruslaan en omgeving zijn twee maal aangeschreven. De reactie is beperkt gebleven tot één reactie.

3. Volgens bewoners zou er eenvoudig een andere invulling aan de nieuwe parkeerplaatsen kunnen worden gegeven zonder dat de bomen daarvoor zouden moeten wijken. Waarom heeft het college niet voor deze optie gekozen?
De aanleiding voor het verwijderen van de bomen was gelegen in de te grote parkeerdruk in het gebied Cyclopenstraat/Centauerstraat. In dit gebied hebben wij recent na een uitspraak van de bezwaar- en beroepscommissie een zonaal parkeerverbod ingesteld. Snelheid van handelen was geboden om te bevorderen dat er in de vakken geparkeerd wordt. Bij de gemeente heeft zich overigens slechts één bewoner gemeld die bezwaar had tegen de aangekondigde werkzaamheden. Deze bewoner is van mening dat er geen parkeerdruk is en dat bewoners aan de achterzijde, op de Brigantiastraat, kunnen parkeren. Dit is echter gezien de parkeerdruk in het omliggende woongebied geen realistisch alternatief. Wij zien door het gebrek aan ruimte in de omliggende straten dan ook geen alternatieven.

4. Als bomen al verwijderd moeten worden, waarom wordt dan niet standaard voor verplaatsing gekozen, in plaats van omzagen/hakken?
Niet alle bomen lenen zich goed voor een verplaatsing. De ene boom kan er beter tegen dan de andere. Een eik is een voorbeeld van een boom die slecht tegen verplaatsing kan. Verplanten kan wel, maar de kans op uitval en omvallen is zeer hoog. Het risico op uitval kan worden verkleind door een langere voorbereidingstijd voor de daadwerkelijke verplaatsing. Echter door het tempo waarmee op deze locatie moest worden gehandeld, vanwege de uitspraak en de invoering van het zonaal parkeerverbod, was geen langere voorbereidingstijd beschikbaar.

5. Waarom is er specifiek hier niet in eerste instantie voor verplaatsing gekozen? Zeker omdat na het ingrijpen van deze heldhaftige bewoner, verplaatsing opeens wel mogelijk bleek?
Het verplanten van eiken zonder voorbereiding resulteert in een hoog risico op omen uitval. Daarom is ervoor gekozen om de bomen te verwijderen. Het omzagen veroorzaakte ter plaatse commotie. Om verdere escalatie te voorkomen, hebben wij besloten de laatste drie bomen, ondanks de lage kans op succes, toch te verplaatsen.

6. Hoe kan het college zorgen dat deze gang van zaken in de toekomst niet meer plaatsvindt? Denk hierbij ook al aan onze vorige schriftelijke vragen waarbij het fout ging in de Meridiaan?
De zorgvuldigheid van handelen ten aanzien van onze bomen in de stad is gewaarborgd in het Bomenkader. Ondanks alle zorgvuldigheid ten aanzien van regels, afspraken en waarborgen, blijft het werken met groen en bomen in de stad mensenwerk. Waar mensen aan de slag gaan in de interactie met elkaar kan een vraagstuk een keer mis gaan. In het licht van het vastgestelde Bomenkader, met daarin de uitgangspunten, vinden wij dat wij in dit geval zorgvuldig hebben gehandeld.

7. Wat is de rol van de bomencommissie in dit soort gevallen, ook gezien het zeer korte tijdbestek tussen de aankondiging van de verwijdering en de uitvoering hiervan?
Er is in deze situatie geen rol weggelegd voor de Bomencommissie. De Bomencommissie adviseert op verzoek van het college in geval van een verschil van inzicht tussen de gemeente en haar bewoners over een maatregel ten aanzien van bomen in de openbare ruimte.

8. Op welke manier kunnen bewoners, zeker in een kort tijdsbestek als hier het geval was, voortaan bezwaar maken om dit soort onnodige bomenkap te voorkomen?
Bewoners kunnen reageren op de bewonersbrieven, die in dit soort gevallen aan hen worden gestuurd. De bewoners in dit specifieke geval hebben twee brieven ruim van te voren ontvangen. Indien reacties worden ontvangen gaat de gemeente het gesprek hierover aan met de betreffende bewoner(s).

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Pak ongezonde luchtkwaliteit in Almere aan

Lees verder

120 km/u-zone hangt in de lucht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer