Motie Niet kappen voor Wildbos of zicht­lijnen-behoud


Agen­dapunt Politieke Markt: Ontwik­kelplan Stadsbos Almeer­derhout (RV-11)

26 maart 2021

Motie nr: RG-65/2021
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 25 maart 2021

De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

  • er al steeds meer bomen verdwijnen uit de stad;
  • het ontwikkelplan voor het Stadsbos Almeerderhout bol staat van grote ambities in het kader van biodiversiteit, absorberen van water en CO2 en verkoeling en schone lucht in de stad;
  • oude bomen veel beter bijdragen aan deze ambities dan jongere;
  • dat in het ontwikkelplan voor Almeerderhout voorgesteld wordt gezonde bomen te kappen voor de aanleg van het Wildbos en het verkrijgen van zichtlijnen, terwijl er ook open plekken zijn waar nieuwe bomen aangeplant zouden kunnen worden,

van mening dat:

  • Almere juist zo veel mogelijk bomen moet koesteren vanwege de ernstige klimaat- en biodiversiteitscrisis waar we momenteel in verkeren;
  • het ironisch is om gezonde en volwassen bomen te kappen om een wildere bosbeleving te creĆ«ren of om andere bomen beter zichtbaar te maken alleen voor het genot van de mens,

draagt het college op:

  • met Staatsbosbeheer te overleggen om te kiezen voor een natuurlijkere overgang van de situatie nu naar het gewenste Stadsbos;
  • zeer terughoudend te zijn met het kappen van bomen bij de aanleg van het nieuwe Wildbos of de verbetering van zichtlijnen;
  • de raad te informeren over de wijze waarop dit is gebeurd en wat Staatsbosbeheer hiermee zal doen,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, GroenLinks, PvdA, PVV, Respect Almere

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, D66, ChristenUnie, VVD