Amen­dement Geef het goede voorbeeld


Agen­dapunt Politieke Markt: Raads­voorstel: Voed­sel­stra­tegie 2021-2025: Groen Voed­selhart Almere (RV-14)

30 maart 2021

Amendement nr: RG-91/2021
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 8 april 2021

Het voorgestelde beslispunt bij 2A:

iv: Stimuleren van een gezond voedselaanbod bij publiek gefinancierde instellingen.

Te wijzigen in:

"iv. Stimuleren van een gezond voedselaanbod bij publiek gefinancierde instellingen en hierbij zelf als gemeente het goede voorbeeld te geven. Standaard, naast vlees of vis, ook plantaardig, biologisch en zoveel mogelijk lokaal geproduceerd voedsel te serveren.

Toelichting:

Almere wil graag inzetten op gezond en duurzaam voedsel. De Partij voor de Dieren is van mening dat de gemeente hier zelf het goede voorbeeld in moet geven en mensen actief moet verleiden tot gezonde en duurzame keuzes, door naast vlees en vis, ook standaard gezonde en duurzame opties in de vorm van plantaardig, biologisch en zoveel mogelijk lokaal voedsel aan te bieden in het stadhuis en tijdens door de gemeente georganiseerde bijeenkomsten of evenementen. Zo blijft de maximale keuzevrijheid voor iedereen bewaard.


Status

Overgenomen

Voor

Tegen