Amen­dement Duurzame voed­se­leco­nomie met inzet op de eiwit­tran­sitie


Agen­­dapunt Politieke Markt: Raads­­voorstel: Voed­­sel­­stra­­tegie 2021-2025: Groen Voed­­selhart Almere (RV-14)

30 maart 2021

Amendement nr: RG-93/2021
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 8 april 2021

Aan het beslispunt 2B in het voorgesteld raadsbesluit toe te voegen:

2B
vi: Nadrukkelijk in te zetten in op de eiwittransitie en deze actief te stimuleren

Toelichting:

Almere wil met deze voedselstrategie graag inzetten op gezond en duurzaam voedsel, en in de aangenomen motie “Feeding the City” heeft de gemeenteraad uitgesproken dat de focus binnen de pijler “Feeding the City” moet liggen op de eiwittransitie. In de voedselstrategie is geen ambitie opgenomen over de eiwittransitie, terwijl dit een grote bijdrage zou hebben aan die gezonde en duurzame ambities. Om deze reden stelt de indiener dat in lijn met de aangenomen motie “Feeding the City” het stimuleren van de eiwittransitie op te nemen als ambitie binnen deze Voedselstrategie Groen Voedselhart Almere.


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, AP/OPA

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, VVD, PVV, Respect Almere