Motie Geen diesel­bussen bij het "Groene dagje uit"


Agen­dapunt Politieke Markt: Agenda­voorstel tot debat PVV en Partij voor de Dieren: Vertrek directeur Floriade BV (RG-52)

10 maart 2021

Motie nr: RG-76/2021
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 18 maart 2021

De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

  • het een van de doelen van de Floriade is om het voorbeeld en toonbeeld van een groen en duurzaam evenement te worden;
  • de Floriade innovatief moet zijn op het gebied van de stad van de toekomst, inclusief vervoer;
  • er op gebied van vervoer prima bestaande mogelijkheden zijn om volledig duurzaam (100% elektrisch op basis van groene stroom of groen opgewekte waterstof) te worden uitgevoerd,

constaterende dat:

  • het pendelvervoer tussen de parkeerplaats en het evenement niet “zero-emissie” zal worden uitgevoerd;
  • het om grote aantallen vervoersbewegingen zal gaan, duizenden bezoekers per dag, gedurende zes maanden lang;
  • hierdoor in de maanden van het evenement Almere zal worden blootgesteld aan extra stank- en geluidsoverlast en luchtverontreiniging,

van mening dat:

  • het niet bij de doelstellingen, ambities en kaders van de Floriade past om gebruik te maken van fossiele brandstoffen;
  • het een slechte eerste indruk van het evenement zal zijn als de eerste ervaring van de bezoeker een ritje in een dieselbus is,

draagt het college op:

  • om al het vervoer rond, op en om de Floriade volledig zero-emissie en duurzaam (100% groen opgewekt) uit te voeren en geen gebruik te (laten) maken van vervoer op basis van fossiele brandstof,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, PvdA, Respect Almere

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, GroenLinks, D66, ChristenUnie, VVD, PVV