Bouwen in het groen? Niet doen!


Koester het park aan de Barra­cu­dastraat!

20 april 2021

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren is geschokt door dit voorstel. Stelt het college nu echt voor om weer een stuk van ons kostbaar groen in te ruilen voor steen en vooral heel veel parkeerplaatsen? Wij geloven onze ogen niet.

Daarnaast is het in strijd met het bestemmingplan, welke duidelijk stelt: “groen” en het eigen beleid van dit college. Zo staat er in de Woonvisie:
“We letten erop dat onze wijken groen blijven. (pag3)
Er geldt terughoudendheid bij het bouwen in het groen. (pag 18)
Het behoud van het groene en ruime karakter van Almere is daarbij essentieel. (pag 20)”

Daarnaast hebben we ook net een visie Ecologie aangenomen, waarin staat dat we de ecologie moeten versterken in onze stad.
Hoe past dit voorstel in deze visies? Het gaat ook niet om een plat gemaaid grasveldje, zoals GroenLinks die graag ziet, maar om echt groen, met vele bomen en bosschages.
De voorgestelde plek wordt al bewoond! Belangrijk leefgebied voor vele dieren. Als iets bijdraagt aan de bio-diversiteit in de stad, zijn het wel zulke stukken groen, ook verbonden met de rest van het groen rond de Leeghwaterplas.

Daarom begrijpen wij ook niet de keuze om geen MER op te stellen. De impact op de in het gebied aanwezige dieren en het omliggende groen is toch niet te ontkennen, laat staan uit te sluiten?

Voorzitter en dan het voorstel zelf. In het raadsvoorstel staat eerst:
“Daarnaast zullen er aan de straatzijde enkele parkeerplaatsen gerealiseerd worden”. Voorzitter, hoort u het goed? Enkele!

Iets verderop gaat het opeens over 84 parkeerplaatsen. U hoort het goed. 84!!! Dat zijn er toch geen enkelen? En ook het bijbehorende plaatje laat zien dat de parkeerplaatsen het grootste gedeelte van het gebied gaan innemen. In deze tijd van klimaatverandering en adaptatie en de noodzaak van behoud van groen groter en duidelijker is dan ooit, gaan wij een stuk belangrijk groen slopen voor voornamelijk parkeerplaatsen.

Voorzitter. U zult begrijpen dat de Partij voor de Dieren, met iedere vezel in ons, tegen dit voorstel is.

En wat dan zult u denken. Is de partij voor de Dieren tegen het doorstromen van ouderen in hun buurt of tegen überhaupt meer sociale woningen? Nee voorzitter, maar de keuze moet niet zijn groen of grijs, maar grijs of grijs. Het wordt hoog tijd dat wij anders over onze inrichting van de schaarse ruimte gaan denken. Bouw op of boven parkeerplaatsen. Verplaats parkeerplaatsen naar de rand van de wijk, breng de parkeernormen omlaag. Twee auto’s voor de deur zou niet langer vanzelfsprekend moeten zijn.

Maar kijk ook naar andere slimme oplossingen in plaats van eerst maar het spaarzame groen op te offeren. Verdicht op andere manieren. Denk aan de hoeken tussen de complexen aan de Snoekstraat en Haaiplein. Leg één of twee lagen bovenop deze complexen aan de Snoekstraat, Haaiplein of Walvisplein.

We moeten duidelijk een grens trekken. Want anders zetten we met dit voorstel de deur open en gaat dit een voorbode zijn van nog veel meer bouwen in het groen. Er is altijd wel een reden te vinden waarom daar wel.

Interessant voor jou

Extra 15 miljoen naar de Floriade?

Lees verder

4000 parkeerplaatsen voor Floriade bij Nobelhorst

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer