4000 parkeer­plaatsen voor Floriade bij Nobel­horst


Een onge­wenste ontwik­keling...

21 mei 2021

Voorzitter,

Allereerst vinden wij deze ontwikkeling van zodanige omvang en impact dat het niet anders dan logisch is dat de raad zich er over zou moeten uitspreken. Bovendien is er nooit aan de raad voorgelegd om het aantal parkeerplaatsen voor de Floriade af te schalen tot slechts één locatie. Er is er in de afgelopen voortgangsrapportages langzaam ingeslopen. Wij denken dat het belangrijk is dat de raad zich ook hier expliciet over uit kan spreken.

Dan het voorstel zelf. Hier zitten volgens mijn fractie wel een groot aantal haken en ogen aan, waarover waar wij in gesprek willen met het college:

  1. Er wordt geen MER aangevraagd. Deze ontwikkeling lijkt toch tot een flinke extra uitstoot en impact op omgeving te gaan leiden. Tot 4.000 auto’s per dag en een flink aantal shuttelbus bewegingen. Welke ook nog eens op diesel zullen rijden. Hoe kan dit geen invloed op de omgeving en qua stikstof uitschoot hebben? Is dat niet alleen een theoretische en papieren werkelijkheid? Een groot deel van die duizenden auto’s per dag zal vanuit de richting Amsterdam komen en vlak langs het stikstofgevoelige Natura2000 gebied het Naardermeer rijden. Ook de aanleg van het terrein zelf en de infrastructuur er naar toe en na afloop de ontmanteling zal toch een behoorlijke uitstoot hebben.
  2. Inpassing in het gebied. Het is schokkend om te lezen dat het college stelt dat de dichtbij zijnde huizen op 180 meter staan. Naast het feit dat 180 meter, braakliggend gebied, dus zonder zichtbeperkende of geluiddempende objecten al vrij weinig is, je zou er maar naast wonen, gaat het college ook totaal voorbij dat er wel direct naast het parkeerterrein een schoolgebouw staat. Wat is de impact qua luchtverontreiniging, geluidsoverlast etc op deze leerlingen en docenten?
  3. Ook verkeersveiligheid is een grote zorg van ons. De nieuwe toegangsweg vanaf de A6 kruist ook een de kievitsweg, welke als fietspad gebruikt wordt en belangrijke fietsverbinding is voor o.a. scholieren tussen Oosterwold/Nobelhorst en Almere-Buiten. Uit beantwoording van technische vragen blijkt dat dit ene gelijkvloers kruising wordt. Overal in Almere kiezen we voor vrij liggende fietspaden en ongelijkvloers kruisingen met dreven en juist hier niet. Waarom voorzitter? Ook is duidelijk dat dit met theoretische modellen bedacht is, gezien het feit dat met uit gaat van max 50 km/u. Maar een vrij liggende weg, buiten de bebouwde kom nodigt gigantisch uit tot te hard rijden, wat bij de bespreking van de speedpedelecs als ene probleem in Almere is. Buiten de bebouwde kom zal dat alleen maar erger zijn. Aangezien deze verbinding na de Floriade als permanente ontsluiting van Nobelhorst zal worden gaan gebruikt, waarom kiest het college dan niet direct voor ene duurzame en veilige oplossing?
  4. De diesel shuttlebussen gaan niet over de snelweg van en naar de Floriade, maar via de busbanen die midden door o.a. Tussen de Vaarten, Danswijk en filmwijk gaan rijden. Ook die wijken gaan blootgesteld worden aan extra verkeersbewegingen en daarmee uitstoot en geluidsoverlast.
  5. Oorspronkelijk zouden er twee parkeerplaatsen komen, één aan de Amsterdamse kant van Almere (De Voortuin) en deze bij Nobelhorst. Verkeer (uit richting Amsterdam) zou dus verdeelt worden en niet via de A6 de hele stad door hoeven en vervolgens per dieselbus weer terug naar het Floriade terrein, zoals nu wel het geval is door keuze voor één parkeerplaats. Hoe past dat in het duurzaamheidsverhaal?
  6. Participatie
    De bewoners van Nobelhorst en Oosterwold zijn uitgenodigd voor een online informatieavond op 15 maart jl. volgens de voortgangsrapportages zou er al veel eerder contact worden gezocht met de bewoners, jaren geleden al. Waarom is dat niet gebeurd? En wat is het vervolg op de bijeenkomst van 15 maart j.l.? Wat is er gedaan met alle vragen en opmerkingen gesteld tijdens die avond?

Dan nog wat praktische zaken:|
Geen toiletten en overdekte wachtruimtes voor bezoekers? Sommige bezoekers hebben om medische redenen een toilet nodig na of voor een mogelijke lange reis. Daarnaast is met slecht weer een overdekte wachtruimte toch wel netjes. Wat zijn de verwachte maximale wachttijden op een pendelbus? En kan dat gegarandeerd worden?

2de termijn:
Voorzitter de reacties van veel collega’s zijn erg voorspelbaar en erg teleurstellend. Los van of je voor of tegen de Floriade bent, zou je nog wel je werk als volksvertegenwoordiger moeten doen en plannen kritisch bekijken. Dat lijkt niet te gebeuren, collega’s gaan niet op inhoudelijke zorgen in en wethouder wil het zelfs technisch afdoen en kent duidelijk zijn eigen stukken niet.
De parkeerplaats is tijdelijk, de toegangsweg blijvend.

Wethouder geeft geen duidelijk antwoord waarom we de bussen niet over de snelweg zullen leiden ipv extra overlast in 3 extra wijken?

Reden naar 1 plek is een technische, zodat er minder stikstof belasting op Naardermeer lijkt, maar in praktijk neemt uitstoot van stikstof en co2 door deze plannen alleen maar toe. Dat kan toch niet de bedoeling zijn en is toch niet in de geest van de natuurbeschermingswetten?

Interessant voor jou

Bouwen in het groen? Niet doen!

Lees verder

Stedelijk woningbouwprogramma kan een stuk socialer

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer