Extra 15 miljoen naar de Floriade?


Eerste termijn debat

13 april 2021

Voorzitter,

Wij zijn nog niet bekomen van de wanstaltig hoge salarissen bij de directie, het opstappen van één directielid, de dieselbussen en de uiterst onfatsoenlijke en ondemocratische procedure rond de kabelbaan, en de nieuwe Floriade crisis diende zich al weer aan.
22 miljoen voor de tijdelijke inrichting van het Expo terrein. Verschrikkelijk veel geld, wat ook niet voorzien was in de begroting of risicoreservering.

Naast dat dit een verschrikkelijk groot bedrag is en ik ook daar een groot stuk bijdrage voor had voorbereid en de meesten zich vooral daarop richten, is dat niet de kern van vanavond en zal ik dat stuk voor nu overslaan.
De grootste vraag van vanavond natuurlijk: hoe heeft dit kunnen gebeuren? Had het college echt 0,0 aanleiding om dit niet te zien aankomen? En zo nee, is het college het dan met ons eens dat zij totaal het overzicht, de grip en de controle over het evenement kwijt zijn?

En voorzitter, de geheime stukken schetsen voor mij een onthutsend beeld. Bij mij ontstaat een beeld van totale ontreddering en chaos. De originele ramingen lijken gebaseerd op luchtfietserij. Hoe heeft het college daar ooit mee akkoord kunnen gaan? Waarom heeft het college niet eerder ingegrepen? Was er niemand binnen het stadhuis die kritische vragen bij de eerdere berekeningen van de BV heeft gesteld? Zo ja, waarom is hier niks mee gedaan?

Als dit kan gebeuren en het college zo verrast is als wat zij schrijven, wat kan er dan allemaal nog meer gebeuren in dit laatste jaar wat niet voorzien was?
Temeer om dat wij al langer het beeld hebben dat de relatie en samenwerking tussen de gemeente en de Floriade BV totaal verziekt is. Daar ingrijpen lijkt dan ook onvermijdelijk. Wat gaat het college hierop doen?

Daarnaast als nu blijkt dat de ramingen tot nu toe uit de duim gezogen lijken, wat voor lijken gaan er nog meer uit de kast vallen binnenkort? Welke blunders in de budgettering zijn er nog meer gemaakt?

Niet alleen het college en de raad is zich rot geschrokken, maar zeker ook onze inwoners. Die zien de bui al weer hangen. Wij hebben een verantwoordelijkheid naar de stad over deze enorme overschrijding en om in elk geval uit te leggen waarom en daar volledig transparant te zijn.
Zoals het nu gaat is het alleen maar voer voor speculatie en complot theorieën. Hen nu nog 6 weken in het duister houden is onacceptabel. De informatie die er nu is moet zo snel en veel mogelijk openbaar worden.

Ook nu nog 6 weken doorgaan met kosten maken en verplichtingen aangaan kan echt niet. We moeten nog voor het mei reces een fundamentele discussie hebben of deze Floriade nog wel te redden is. En zo ja, als raad kaders meegeven aan het college. De informatie die er nu ligt geeft wat ons betreft al bijna voldoende beeld, op een paar doorrekeningen en actualisaties van de verkenning van vorig jaar na, om deze discussie te kunnen voeren.

De meesten hier richten nu hun pijlen op de BV en raad van commissarissen, maar het is voor ons de vraag, gezien deze opstapeling van crisissen, of dit college dus nog grip en controle heeft en of de bestuursstijl van de huidige wethouder Floriade wel past bij het type bestuurder wat nu nodig is. Een aanpakker, een crisis-manager. Iemand die er bovenop zit.
Ik constateerde een jaar geleden al dat het college de regie kwijt leek en deze wethouder gaf toen als antwoord op kritische inhoudelijke vragen “dat hij het pas zorgelijk zou vinden als hij op zulk niveau alle details moet weten”. … Dàt is dus juist het probleem, zat de wethouder er maar bovenop. Dan was het wellicht niet zo uit de klauwen gelopen. Dit is ook tekenend voor de bestuursstijl van deze wethouder: Handen in de zakken, schouders ophalend: “we weten pas wat we te zien krijgen als de poorten open gaan.”
Blijkbaar bedoelde de wethouder daar ook nog bij, dat we ook pas dàn weten wat dit feestje onze stad kost…
En op het verwijt van GroenLinks, het zijn de woorden van deze wethouder zelf dat “Het verhaal van de groene en duurzame stad van de toekomst minder goed verteld kan worden.”

Wat de Partij voor de Dieren betreft komt die stevige crisismanager er. Wellicht is het een idee om de bestuurlijke aandacht en slagkracht binnen het college te verzwaren door het gewicht van de ‘ambtsketen’ in te zetten en de burgemeester mede sturing te laten geven aan de organisatie van het evenement, zodat het evenement in deze laatste fase van voorbereiding de maximale sturing krijgt die het verdient en nodig heeft.

Want voorzitter, zo nog langer doormodderen kan echt niet langer. Er moet nú iets gebeuren!