De Visie ecologie bevat veel mooie woorden...


Maar de uitvoering mag een stuk ambi­ti­euzer!

5 februari 2021

Eindelijk, na zeker een jaar vertraging, wordt de Visie Ecologie van het college besproken met de gemeenteraad. We verkeren in een ernstige biodiversiteits- en klimaatcrisis, en dus is zo'n langetermijnvisie ontzettend hard nodig. We lezen mooie woorden van het college, maar de uitvoeringsagenda blijkt toch behoorlijk teleurstellend te zijn. Er is amper geld voor echte uitvoering en het wordt lang niet concreet genoeg.

Fractievoorzitter Jesse Luijendijk gaf op 4 februari 2021 zijn eerste bijdrage over het onderwerp. Deze kun je hier teruglezen.

Om de uitvoering van de visie concreter en ambitieuzer te maken, heeft de Partij voor de Dieren Almere 10 voorstellen ingediend, namelijk:

Deze voorstellen worden vanaf 11 februari besproken in de raad!