Motie van Wantrouwen tegen wethouders Floriade


Krank­zinnig hoge sala­rissen direc­teuren onac­cep­tabel

28 januari 2021

Op 28 januari 2021 heeft de Partij voor de Dieren samen met de PVV en de SP een motie van wantrouwen ingediend tegen de twee wethouders die verantwoordelijk zijn voor de Floriade. De directeuren van het Floriade-bedrijf verdienen tonnen, wat tégen door de raad vastgestelde kaders in gaat, en waarover de raad niet op tijd en niet voldoende over is geïnformeerd. Dat is echt onacceptabel. Daarom zag de Partij voor de Dieren geen andere mogelijkheid dan een motie van wantrouwen in te dienen. Deze motie heeft geen meerderheid van de stemmen gehaald in de gemeenteraad.

Lees hieronder de stemverklaring die fractievoorzitter Jesse Luijendijk voorafgaand aan de stemming uitsprak:

De Partij voor de Dieren ziet helaas geen andere keuze dan het vertrouwen op te zeggen in de twee voor de Floriade verantwoordelijke wethouders. De opeenstapeling van gebroken beloften, niet nagekomen kaders, fiasco’s, kostenoverschrijdingen, steeds meer grijs en minder groen, etc zijn onuitputtelijk. Nu zijn daar ook nog de wanstaltige en moreel verwerpelijke salarissen van de directie van de BV bijgekomen. Het college had vanaf dag één open moeten zijn over de hoogte van deze salarissen, juist openbaar. De inwoners hebben recht om te weten wat er met hun geld gebeurd. College kreeg een herkansing vorige week en greep die niet.
Daarnaast had het college ons volledig en proactief moeten informeren op meerdere momenten, niet alleen in 2014, 15 en 16, maar ook in de raadsbrieven van en 1 december en slechts 2 weken geleden, over de enorme afwijking van het door de raad gestelde maximum salarissen.
En dan de bedragen zelf. Het college had nooit en dan ook nooit en te nimmer mogen instemmen met deze krankzinnige bedragen, dat toch doen is al grond genoeg om het vertrouwen in deze collegeleden te verliezen. Wij gaven ze vanavond nog de kans dit te herstellen, maar zij pakten deze kans niet met beide handen aan.

Voorzitter, 2 jaar geleden is onze motie van Treurnis bijna raadsbreed aangenomen. Welke uitsprak:

- transparantie van het grootste belang is;
en
- in het vervolg de raad direct en volledig geïnformeerd dient te worden over alle mogelijke afwijkingen van de door de raad gestelde kaders.

Dat was een donkergele kaart. 2x geel is rood, maar wat ons betreft is wat nu gebeurt, direct rood. Het opstappen van deze twee wethouders is in onze ogen het enige wat het verloren vertrouwen van onze inwoners in de Floriade en in de politiek nog een klein beetje had kunnen terugwinnen. Wij hopen dat zij alsnog doen wat het beste is voor de stad.

Gerelateerd nieuws

Martine Puhl is beëdigd als raadslid!

Martine Puhl volgt Leonie Vestering op als raadslid voor de Partij voor de Dieren in de gemeenteraad Almere. Martine was hier...

Lees verder

De Visie ecologie bevat veel mooie woorden...

Eindelijk, na zeker een jaar vertraging, wordt de Visie Ecologie van het college besproken met de gemeenteraad. We verkeren i...

Lees verder