Motie van wantrouwen over salaris Floriade


Hoogte van sala­rissen is krank­zinnig!

29 januari 2021

Motie nr: RG-03/2021
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 28 januari 2021

De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

  • de raad in 2014 uit zorg over een buitensporige beloning voor de Floriadedirectie in Venlo en de daaruit voortvloeiende ophef en maatschappelijke verontwaardiging, duidelijke kaders heeft meegegeven ten aanzien van de toelaatbare hoogte van het salaris voor de Floriadedirectie,

constaterende dat:

  • de verantwoordelijke wethouders zonder de raad daarover duidelijk en pro-actief te informeren hebben ingestemd met een salaris voor de Floriadedirectie dat de door de raad gestelde kaders ver overschrijdt en bovendien zelfs nog hoger ligt dan de toenmalige, ophef veroorzakende vergoeding voor de directie in Venlo,

van mening dat:

  • de wethouders hebben nagelaten de raad duidelijk, direct en volledig te informeren;
  • de wethouders de door de raad gestelde kaders niet in acht hebben genomen;
  • de wethouders hebben ingestemd met een maatschappelijk volstrekt onacceptabele vergoeding voor de Floriadedirectie,

zegt het vertrouwen op in de voor de Floriade verantwoordelijke wethouders Financiën, Wonen, Sport, Mobiliteit en Dienstverlening en Floriade, Duurzaamheid en Democratische Vernieuwing.

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, PVV, Respect Almere, AP/OPA

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD

Lees onze andere moties

Amendement Financiële dekking voor de financiële gevolgen beperken bouwhoogte

Lees verder

Amendement Zwerfafval ruimen voor het maaien

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer