Amen­dement Groene daken en gevels


Agen­dapunt Politieke Markt: Raads­voorstel Visie ecologie 2020 (RV-05)

5 februari 2021

Amendement nr: RG-33/2021
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 11 februari 2021

Het beslispunt 2 c. van het voorgesteld raadsbesluit:

c. Groenere tuinen door:
i. inspireren en stimuleren van initiatieven in de stad in samenwerking met groene partners.

Te wijzigen in:

c. Groenere tuinen, daken en gevels door:
i. inspireren en stimuleren van initiatieven in de stad in samenwerking met groene partners,
ii. het actief vergroenen van daken en gevels in de bestaande stad te stimuleren en aan te haken bij andere initiatieven, zoals provinciale subsidies,
iii. samen met Stichting Steenbreek de mogelijkheid voor geveltuinen nadrukkelijk bij inwoners onder de aandacht te brengen.

Toelichting:

Naast groene tuinen zijn ook groene daken, gevels en geveltuinen van grote toegevoegde waarde voor de versterking van de ecologie in de bestaande stad.


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie

Tegen

CDA, VVD, PVV, Respect Almere