Amen­dement Natuur­in­clusief bouwen


Agen­dapunt Politieke Markt: Raads­voorstel Visie ecologie 2020 (RV-05)

5 februari 2021

Amendement nr: RG-32/2021
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 11 februari 2021

Het beslispunt 2 b uit het voorgesteld raadsbesluit:
b. Gebouwen en openbare ruimte natuurinclusiever door:
i. het inrichten van een toolbox natuurinclusief bouwen,
ii. een informatieplatform voor inspiratie en kennisdeling.

Te wijzigen in:


b. Gebouwen en openbare ruimte natuurinclusiever door:
i. het inrichten van een toolbox natuurinclusief bouwen,
ii. ontwikkelaars en bouwers van nieuwe gebouwen en openbare ruimte te verplichten om natuurinclusief te handelen,
iii. een informatieplatform voor inspiratie en kennisdeling.

Toelichting:

Het raadsvoorstel was hierin nu te vrijblijvend. Dit tekstvoorstel komt uit het kopje ‘Alternatieven’ uit het raadsvoorstel, maar is tekstueel iets aangepast om de zin kloppend te maken.


Status

Ingediend

Voor

Tegen