Amen­dement Natuur­in­clusief bouwen


Agen­dapunt Politieke Markt: Raads­voorstel Visie ecologie 2020 (RV-05)

5 februari 2021

Amendement nr: RG-32/2021
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 11 februari 2021

Het beslispunt 2 b uit het voorgesteld raadsbesluit:
b. Gebouwen en openbare ruimte natuurinclusiever door:
i. het inrichten van een toolbox natuurinclusief bouwen,
ii. een informatieplatform voor inspiratie en kennisdeling.

Te wijzigen in:


b. Gebouwen en openbare ruimte natuurinclusiever door:
i. het inrichten van een toolbox natuurinclusief bouwen,
iii. een informatieplatform voor inspiratie en kennisdeling.
iv. in nieuw te ontwikkelen stadswijken en vernieuwingsopgaven worden gebouwen, tuinen en openbare ruimte natuurinclusief ontworpen. Hiervoor benutten we de nog te ontwikkelen 'toolbox natuurinclusief bouwen'. In de bestaande stad zetten we in op inspireren en stimuleren.

Toelichting:

Het raadsvoorstel was hierin nu te vrijblijvend. Dit tekstvoorstel komt uit de visie zelf (pag. 41).


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, Leefbaar Almere, PvdA, D66, ChristenUnie

Tegen

CDA, GroenLinks, VVD, PVV, Respect Almere, AP/OPA